In Antwerpen is al een tijdje een lage-emissiezone (LEZ) van krachtDieselauto’s met een gemiddelde leeftijd komen de stad niet meer in. Het doel? De luchtkwaliteit in de stad verbeteren. Tijdens hun ‘superministerraad‘ besliste de Vlaamse regering om steden en gemeenten de mogelijkheid te geven om nog een stapje verder te gaan. Zo zullen steden in de toekomst een zogenaamde ultralage-emissiezone kunnen invoeren.

Momenteel hanteert Vlaanderen de Europese verplichtingen inzake luchtkwaliteitsnormen. Tegen 2030 zou Vlaanderen de normen van Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) – die inzake uitstoot van het verkeer twee maal hoger liggen – moeten overnemen. Dit zorgt er volgens minister van Milieu, Joke Schauvliege (CD&V), voor dat er nog stevige ingrepen nodig zijn. Om die reden wil de minister het voor steden mogelijk maken om in de toekomst de zogenaamde ultralage-emissiezones in te voeren.

Geen benzinewagens meer welkom

In Vlaanderen is men op dit moment vaart aan het maken met het invoeren van een ‘gewone’ lage-emissiezone. Zo is deze al van toepassing in Antwerpen en overwegen volgens De Morgen Gent, Mechelen en Willebroek de invoering hiervan. Een ultralage-emissiezone is echter nog ingrijpender dan een lage-emissiezone. Waar bij die laatste benzinewagens nog in de stad mogen rijden, bant een ultralage-emissiezone alle voertuigen met een verbrandingsmotor. Het gevolg? U zal – indien de steden een dergelijke zone implementeren – de stad alleen nog maar binnenkomen via een auto op elektriciteit, waterstof, of het openbaar vervoer.

(Lees verder onder de tweet.)

Omdat het invoeren van een dergelijke zone een ingrijpende impact kan hebben op de stedelijke mobiliteit bepleit tegenover De Morgen het kabinet-Schauvliege de weg van de geleidelijkheid. Concreet zou deze methode eruit bestaan door eerst een ‘gewone’ lage-emissiezone door te voeren en nadien de voorwaarden geleidelijk op te schroeven.

“Nieuwe pestmaatregel”

De reacties op deze (toekomstige) mogelijkheid zijn verdeeld. Greenpeace België roemt bijvoorbeeld de maatregel. “Alweer een stap vooruit in de strijd tegen luchtvervuiling!”, klinkt het op Twitter. Een “nieuwe pestmaatregel” reageert de klassiek-liberale denktank Libera! dan weer.