Volgens de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), het overlegcomité tussen werkgevers en werknemers op Vlaams niveau, zit de Vlaamse begroting op koers. Zo zou Vlaanderen in 2019 – bij ongewijzigd beleid –  een overschot van zo’n 145 miljoen euro boeken. De Belgische begroting doet het heel wat minder goed.

De regering-Bourgeois begon kort na haar aanstelling flink te besparen. Zo werden de subsidies voor sociale organisaties en culturele instellingen verminderd en het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs verhoogd. Het gevolg? Na enkele jaren ontstond er ruimte om meer te investeren in nieuwe wegen, scholen of zorg. Hoewel de sociale partners de Vlaamse regering adviseren om verder te investeren, moet de regering aan het begrotingsevenwicht blijven vasthouden. “Bijkomende schulden zijn enkel verantwoord voor strategische investeringen”, klinkt het in een persmededeling van de SERV.

Verdere ontsporing begroting? Ministers willen 470 miljoen extra uitgeven

Meer en efficiënter investeren

Investeringen blijven volgens de sociale partners evenwel een noodzaak. “Zeker nu de begroting structureel in evenwicht is, moeten meer investeringen een prioriteit voor de Vlaamse Regering zijn én blijven”, stelt SERV-voorzitter Hans Maertens in een persbericht.

“Het is niet alleen een kwestie van meer investeren, maar ook van het meer gestructureerd aan te pakken. Met een Vlaams strategisch investeringsplan wordt duidelijk welke infrastructuurprojecten, zoals de bouw van schoolgebouwen, ziekenhuizen, bruggen en wegen, nu en later gepland zijn. Als sociaal-economisch middenveld willen wij graag betrokken worden bij het vastleggen van de prioriteiten. Dat kan het nodige maatschappelijke draagvlak van dergelijke projecten alleen maar versterken”, zegt Maertens.

Deze investeringen moeten volgens de SERV wel gestructureerder gebeuren. Zo stellen de sociale partners voor om met een overkoepelend strategisch infrastructuurplan te werken. Dit geeft een duidelijk overzicht van welke infrastructuurprojecten in de pijplijn zitten en moet overheden en private partners toelaten om zich hierop voor te bereiden. Een dergelijk infrastructuurplan zou onder meer in Nederland al zijn vruchten hebben afgeworpen.

Daarnaast pleiten de sociale partners voor het verzamelen van knowhow binnen de Vlaamse administratie. Als gevolg daarvan zouden grote investeringen efficiënt en binnen het voorziene tijdspad kunnen worden gerealiseerd.

Belgische begroting doet het minder goed

De goede Vlaamse cijfers staan in schril contrast met de Belgische begroting. Zo publiceerde de Hoge Raad van Financiën vandaag nog een rapport dat waarschuwt voor een stijging van het structurele begrotingstekort van dit jaar. Immers, volgens cijfers van het Planbureau stijgt het structureel begrotingstekort van 1 procent in 2017, naar 1,4 procent in 2018.