Vanmorgen rondde de Vlaamse regering haar ‘superministerraad’ af. De regering raakte het volgens BELGA eens over zo’n 180 agendapunten waaronder een verpakkingsplan om zwerfvuil aan te pakken. Dit laatste behelst een algemeen verbod op plastic zakjes en stevige doelstellingen voor de verpakkingssector. Een algemeen systeem van statiegeld, waar CD&V een grote voorstander van is, komt er (voorlopig) niet. 

Hoewel Vlaams minister van Milieu, Joke Schauvliege (CD&V), gewonnen was voor het idee van statiegeld op blikjes en plastic flessen, komt dit systeem er voorlopig niet. Wel komen er verschillende proefprojecten en heeft de Vlaamse regering een hele batterij aan vervangende maatregelen voorzien. Het doel? De verspreiding van plastic in het leefmilieu tegengaan.

Een deel van de nieuwe maatregelen bestaat uit het verbieden van bepaalde verpakkingen. Zo komt er voor handelaars een verbod op het uitdelen van gratis plastic kassazakjes en het plakken van stickers op fruit en groenten. Van dit laatste verbod kan wel worden afgeweken op voorwaarde dat de stickers functioneel zijn of wettelijk verplichte informatie bevatten. Daarnaast mogen er op evenementen geen eenmalige drankverpakkingen meer worden gebruikt en zal de Vlaamse overheid op evenementen geen niet-herbruikbaar cateringmateriaal meer gebruiken.

Doelstellingen voor verpakkingssector zelf

Naast deze (nieuwe) verbodsbepalingen voorziet het verpakkingsplan in stevige doelstellingen voor de verpakkingssector zelf. Zo moet de sector tegen 2022 90 procent van alle drankverpakkingen inzamelen en recycleren. Drie jaar later, in 2025, zou 95 procent van alle huishoudelijke verpakkingen moeten worden gerecycleerd.

Deze doelstellingen zijn volgens BELGA allerminst vrijblijvend. Zo kan de Vlaamse regering de verpakkingssector fikse boetes opleggen wanneer de doelen niet worden bereikt. Tevens moet de sector – indien de doelstellingen binnen de vijf jaar niet worden behaald – zelf een systeem van statiegeld invoeren. Daarnaast zal ook de handhaving van het zwerfvuilbeleid worden verscherpt. Zo raakt eerder al bijvoorbeeld bekend dat de boetes worden verhoogd tot minimaal 800 euro.

Schauvliege tevreden

Schauvliege, die in het verleden pleitte voor een statiegeldsysteem, heeft naar eigen zeggen geen nederlaag geleden. “Dit is een zeer ambitieus plan om zwerfvuil aan te pakken. En de doelstellingen die aan de sector worden opgelegd zijn echt geen loze beloften. Die doelstelling zijn echt ambitieus. Bovendien komen er forse boetes als ze die doelstellingen niet halen en komt er alsnog statiegeld of een beloningssysteem als ze de doelstellingen in 2023 niet significant halen”, reageert de minister tegenover BELGA.