Aan de vooravond van 11 juli haalde Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken stevig uit naar de N-VA. “Probeer voor één keer in de politieke geschiedenis van dit land uw idealen te laten primeren boven de vetpotten van de macht”, stelde hij. Tevens lanceerde de Vlaams-nationalistische oppositiepartij haar nieuwe campagne ‘Vlaanderen: ons land’. 

Van Grieken begon zijn toespraak met een aanval op de communautaire flank van de N-VA. Zo verwees hij naar een interview waarin N-VA-voorzitter Bart De Wever had gesteld dat indien een regering-Michel II mogelijk is, hij voor een nieuwe centrumrechtse regering koos in plaats van voor het confederalisme. “De woorden waren al even pijnlijk als verhelderend. Ze maken het voor Vlaams-nationalisten namelijk bijzonder duidelijk dat er maar één logische keuze is: het Vlaams Belang”, concludeerde Van Grieken daaruit.

De Wever: “Misschien al volgend jaar confederalisme”

Van Grieken: “N-VA kijkt vakkundig andere kant op”

Een ander punt waarop Van Grieken de N-VA aanviel betrof het gebrek aan communautaire verwezenlijkingen. “Bij elke Vlaamse etterende wonde – of het nu gaat over de transfers in de sociale zekerheid, de behandeling van de Vlamingen in de Brusselse ziekenhuizen, de overtredingen van de taalwetten door de Brusselse lokale besturen, de tweetaligheid van de hoofdstedelijke politie of de verengelsing van de Koninklijke Militaire School – werd steevast en vakkundig de andere kant opgekeken”, haalde hij uit.

“Wat wij op 11 juli zeggen, vertolken wij daags nadien in het parlement. Wie daarentegen het parcours van de N-VA-ministers aanschouwt, kan niet om het feit heen dat zij zelfs geen deuk in een pak boter kunnen slaan”, klonk het bij de Vlaams Belang-voorzitter.

“Geen zandkorrel in de woestijn verlegd”

Het gebrek aan communautaire verwezenlijkingen compenseren met een economische herstelregering is volgens Van Grieken evenmin gelukt. “Na vier jaar ‘kracht van verandering’ [zien we] dat er geen zandkorrel in de woestijn is verlegd”, oordeelde hij.

“De staatsschuld piekt nog steeds los boven de 100 procent [van het] BBP, de belastingdruk blijft de hoogste van de OESO, op vlak van jobcreatie nemen we een weinig benijdenswaardige 23ste plaats in op 30 Europese landen en ook wat betreft de vaak gepropageerde werkzaamheidsgraad en economische groei bengelen we samen met Italië en Spanje aan de staart van Europa”, klonk het.

Van Grieken tegen N-VA: “Ontketen u”

Dit alles bewijst volgens de Vlaams Belang-voorzitter dat België niet werkt. “Beste vrienden van de N-VA, ontketen u uit de Belgische boeien en gebruik deze 10 laatste regeringsmaanden om uw woorden om te zetten in daden. Probeer voor één keer in de politieke geschiedenis van dit land uw idealen te laten primeren boven de vetpotten van de macht. Tot ons volk staat wordt. Tot Vlaanderen ons land is”, stelde Van Grieken.