Meer dan de helft van de Antwerpenaren is reeds van vreemde origine. Bij de leeftijdscategorie 0 tot 9 jaar is dat zelfs 75%. “Als deze trend zich verderzet, is Antwerpen tegen 2050 of 2060 een islamitische stad”, aldus Filip Dewinter (Vlaams Belang) bij de voorstelling van zijn ‘migratiebarometer’. Volgens Dewinter zijn bijna alle problemen in Antwerpen het gevolg van migratie. Hij pleit dan ook voor een Antwerpse immigratiestop. 

Door migratie en het lage geboortecijfer van autochtone vrouwen in Vlaanderen enerzijds, en het hoge geboortecijfer van islamitische allochtonen anderzijds, is in ons land een duidelijke demografische verschuiving aan de gang. In Antwerpen bijvoorbeeld is die verschuiving al duidelijk merkbaar. Bij de leeftijdscategorie 0 tot en met 9 jaar is nu maar liefst 74,10% van de Antwerpse bevolking van vreemde origine. Tussen de 10 en 19 jaar gaat het om bijna 70%.

Migratiebarometer

Vandaag lanceerde Filip Dewinter (Vlaams Belang) zijn ‘Antwerpse migratiebarometer’ waarmee hij de “massale instroom van vreemdelingen” en het falende migratiebeleid van het huidige stadsbestuur aankaart. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 pleitte huidig burgemeester Bart De Wever (N-VA) voor “een betere verhouding tussen actieve en passieve migratie, snellere procedures en een consequenter uitwijzingsbeleid”. Beloftes die nooit zijn nagekomen, vindt Dewinter.

“Bart De Wever heeft onze kiezers verleid met een agenda die zegt dat het migratieverhaal misloopt”, aldus Dewinter. “Maar het is enkel erger geworden.” Zo is nu reeds 49,1% van de Antwerpenaren van niet-Belgische origine. In 2012 was dat nog 36%. “Aangevuld met mensen die in de illegaliteit leven, is ruim de helft van de Antwerpenaren allochtoon”, stelt Dewinter. “Als deze trend zich verderzet, is Antwerpen tegen 2050 of 2060 een islamitische stad.”

Immigratiestop

Volgens Dewinter zijn bijna alle problemen in Antwerpen het gevolg van migratie. Zo is maar liefst 1 op 3 van de mensen die leven in een gezin van niet-Europese afkomst werkloos, en leeft het van een leefloon of vervangingsinkomen. Daarnaast wordt 4 op 10 criminele feiten in Antwerpen gepleegd door vreemdelingen, zo bleek uit eerdere cijfers. Zogenaamde nieuwe Belgen werden niet meegerekend bij dat cijfer.

Dewinter pleit dan ook voor een Antwerpse immigratiestop. “We hebben niet meer scholen nodig, we hebben vooral minder vreemdelingen nodig. We hebben niet nog meer sociale huisvesting nodig, we hebben vooral minder vreemdelingen in die sociale huisvesting nodig. We hebben niet nog meer werkgelegenheid nodig, we hebben minder vreemde werklozen nodig. Het probleem is niet altijd dat er een tekort is aan bepaalde dingen, maar dat er een teveel is aan vreemdelingen.”

Hoe hij een Antwerpse immigratiestop wil bewerkstelligen, wilde Dewinter nog niet volledig kwijt. “Als ik alle kaarten nu al op tafel leg, dan worden die wegen ongetwijfeld afgesloten”, aldus Dewinter. “Er zijn verschillende wegen, zoals het strenger opsporen van illegalen, vluchtelingen weren of hoge inschrijvingsrechten voor nieuwkomers.”