In Gent staan de Vlaamse christendemocraten al verschillende jaren aan de zijlijn. Hoewel CD&V-lijsttrekker Mieke Van Hecke daar graag wat verandering in zou brengen, dreigen (interne) twisten roet in het eten te gooien. Het grote geschilpunt? CD&V Gent kampt met een oververtegenwoordiging van kandidaten met een beweging.net-verleden. Bovendien slaagt de partij er niet in om het anonieme ‘wit konijn’, dat vorige week nog maar werd aangekondigd, geheim te houden.

Sinds 1976 heeft de tweede stad van Vlaanderen de christendemocraten altijd een kleine kater bezorgd na de verkiezingen. Immers, sinds de jaren ‘70 verloor de partij haast bij iedere verkiezing een aantal zetels. Terwijl CD&V Gent in 1976 nog op 19 Gentse raadszetels kon rekenen, bezitten de christendemocraten er op dit moment nog maar vier. Of aan deze trend dit jaar een einde komt is moeilijk te voorspellen. De laatste peiling dateert immers van 29 maart 2017 en beloofde de christendemocraten een schamele winst van één procent…

Gisteren heb ik het verkiezingsprogramma van CD&V Gent voorgesteld aan de pers. Wij willen een beleid voeren voor alle…

Publiée par Mieke Van Hecke sur Samedi 30 juin 2018

Slechte peilingen, slechte verhoudingen

Slechte resultaten veroorzaken vaak interne strubbelingen. Medio 2016 leek er een oplossing in de maak: de haast onbekende Sarah Claerhout zou – uitdrukkelijk gesteund door de partijtop – de lijst trekken met een fris en ambitieus programma voor Gent. Nog geen half jaar later vertrok Claerhout echter met slaande deuren bij de Gentse christendemocraten. Exit Claerhout, intrede interne ruzies.

Nadat er eerst werd getwijfeld tussen (lees: gebakkeleid over) Filip Van Laecke of Veli Yüksel als lijsttrekker, nam Mieke Van Hecke – voormalige topvrouw van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en oud-parlementslid – in maart 2017 de leiding over. Van Hecke, die tot de linkervleugel van de CD&V behoort, kreeg daarbij volgens Het Laatste Nieuws stevige steun van het ACW. Maar de twisten binnen CD&V Gent zijn niet verdwenen.

Problemen voor de N-VA

De steun van de christelijke arbeidersbeweging voor Van Hecke maakt het de N-VA lastiger om in een toekomstige centrumrechtse coalitie te treden. Bij het ACW (thans beweging.net) zijn ze immers de rol van N-VA-Kamerlid (en tevens Gentenaar) Peter Dedecker nog niet vergeten in de ARCO-affaire. Bovendien stelde Gents burgemeester Daniel Termont (sp.a) dat hij meer raakvlakken heeft met CD&V – en Van Hecke in het bijzonder – dan met de Gentse liberalen. De christendemocratische kopvrouwe reageerde verrast, maar benadrukte enerzijds dat ze een sociaal profiel heeft en dat de CD&V anderzijds een centrumpartij blijft.

Toch lijkt het waarschijnlijker dat Van Hecke met sp.a en Groen in een coalitie treedt, dan met de N-VA. Het controversiële hoofddoek-voorstel van Schepen van Onderwijs, Elke Decruynaere (Groen) werkt daarvoor illustrerend. Zo juichte haast enkel en alleen Van Hecke het plan van Decruynaere toe. ”Wij staan op onze vrijheid, respecteer dan ook de vrijheid van een ander. Gun die meisjes en hun ouders de vrijheid om zelf te beslissen of ze al dan niet een hoofddoek dragen. De school moet zoiets toelaten, maar moet het ook kunnen verbieden als er een reden voor is”, zo citeerde Het Laatste Nieuws de christendemocrate.

(Lees verder onder de tweet.)

CD&V Gent op los zand

De linkse oriëntering van CD&V Gent laat zich ook voelen in de lijstvorming voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. “De rechterzijde van de CD&V blijkt ondervertegenwoordigd”, zo schreef Het Laatste Nieuws vorige week. De krant duidde er tevens op dat een aantal centrumrechtse jongeren, die eerder een mooie plaats kregen, niet langer op de kieslijst zijn te bespeuren.

Op de koop toe lijkt de partij de identiteit van het “wit konijn achter de hand”, dat men pas wou “voorstellen in augustus”, niet intern te houden. Hardnekkige geruchten, die aan onze redactie werden bevestigd door mensen dicht bij het gebeuren, wijzen Simon Smagghe aan. Smagghe is – tot augustus – nationaal verbondsleider van Scouts & Gidsen Vlaanderen en heeft met uitzondering van een lidmaatschap in de Vlaamsgezinde studentenvereniging KVHV geen politiek verleden. 

Zelf stelt Smagghe tegenover SCEPTR dat hij de CD&V-boot steeds heeft afgehouden. En zolang hij nationaal verbondsleider van Scouts & Gidsen Vlaanderen is, verklaart Smagghe dat hij zich daaraan wil houden. “Wat mijn volgende maatschappelijk engagement zal zijn is mij nog niet duidelijk, maar u mag me altijd eind augustus – wanneer mijn mandaat is vervallen – terugbellen. Tot op heden ligt er nog niets vast”. Ook Van Hecke zelf wil “geen commentaar” geven wanneer gevraagd of Smagghe het wit konijn is. Een goed geïnformeerde bron van SCEPTR houdt echter vol:“Iedereen fluistert er over, in linkse kringen in Gent, binnen CD&V Gent… Iedereen weet het”.

Structurele spanningen?

Spanningen tussen de linker- en rechtervleugel binnen de CD&V zijn niet nieuw te noemen. Denk maar aan hoe CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert het idee van Kris Peeters om een ultra-orthodoxe jood op de lijst te zetten afschoot. Alleen, in het verleden was de partij zo goed als ‘incontournable’. Nu geeft de vijfde plaats op de CD&V-lijst geen garantie meer op een zitje in de gemeenteraad.

“Ik heb vijfentwintig kandidaten voor de eerste tien plaatsen op de lijst en zes die bij de laatste twee willen staan. De ene wegens de stemmen die hij haalt, de tweede wegens de vernieuwing waaraan hij gestalte geeft, een derde voor alles wat hij al voor de partij heeft gedaan. Ze hebben allemaal gelijk”, zo gaf Van Hecke in maart nog openhartig toe tegenover Knack. “Alleen kan ik ze niet allemaal hun zin geven. Het is lang geleden dat ik slapeloze nachten had, maar nu heb ik ze.”