In het nieuwe zomerakkoord is er ook aandacht gegaan naar veiligheid en terreurbestrijding. De regering zet het licht namelijk op groen voor twee proefprojecten die passagiersgegevens van hogesnelheidstreinen en internationale busritten moeten verzamelen en verwerken“We willen vermijden dat criminelen en terroristen vrij Europa kunnen doorkruisen”, klinkt het in RTBF-verslaggeving.

De regering heeft de baan vrijgemaakt voor twee proefprojecten waarbij men passagiersdata zal verzamelen en bestuderen. Het eerste project zal de hogesnelheidstreinen van Eurostar naar het VK behandelen. Het tweede project betreft bussen die internationale reizen maken, en zal met Flixbus uitgevoerd worden. Binnenlandminister Jan Jambon (N-VA) kondigde de projecten aan via de Franstalige openbare omroep RTBF.

De maatregelen kaderen gedeeltelijk in de Europese PRN-richtlijn (Passenger Name Record), die oplegt dat luchtvaartmaatschappijen klantendata moeten doorspelen aan de veiligheidsdiensten. Maar België gaat nog een stapje verder. Voor internationale ritten via trein, bussen en boten laat de EU immers de mogelijkheden vrij. België vult nu de leemte qua bussen en treinen in als eerste EU-lidstaat. De PNR-richtlijn laat ook een uitzondering toe voor privévliegtuigen, maar België zal tevens dit hiaat wegwerken en eigenaars van private vliegtuigen verplichten om passagiersgegevens door te spelen.

“Vermijden dat criminelen en terroristen vrij Europa kunnen doorkruisen”

“Uit de proefprojecten moet blijken wat de beste manier is om dat te organiseren, in samenwerking met de uitbaters van internationaal reizigersvervoer, om het nadien algemeen uit te rollen”, zo vertelt de woordvoerder van Jambon, Olivier Van Raemdonck, tegenover de RTBF“Zo kunnen de veiligheidsdiensten op voorhand de namen van passagiers screenen. In de strijd tegen terrorisme en zware criminaliteit is het belangrijk om te weten wie aan boord gaat. […] We willen vermijden dat criminelen en terroristen vrij Europa kunnen doorkruisen zonder dat de veiligheidsdiensten daarvan op de hoogte zijn.”

De passagiersdata moeten doorgegeven worden aan de ‘Passenger Information Unit’, een nieuwe dienst binnen de FOD Binnenlandse Zaken die in april het levenslicht zag. Op deze dienst werken de federale politie, de militaire inlichtingendienst ADIV, de Staatsveiligheid en de douane samen. “De bedoeling is niet alleen om arrestaties te verrichten, maar ook om op de hoogte te zijn van de reisbewegingen van zware criminelen”, zo licht Van Raemdonck nog toe.