De regering-Michel bereikte vannacht een akkoord over de begroting van volgend jaar en de arbeidsdeal. De maatregelen die het meest in het oog springen? Het degressiever maken van de werkloosheidsuitkeringen, nieuwe fiscale premies voor wie opleidingen volgt en het optrekken van de minimumleeftijd voor SWT (het vroegere brugpensioen).

Gedurende de afgelopen dagen ging de regering-Michel op zoek naar zo’n 2,6 miljard euro om de begroting in overeenstemming te brengen met de eerder gemaakte Europese afspraken. Daarnaast richtte zij ook haar pijlen op de zogenaamde ‘arbeidsdeal’. Via dit pakket aan maatregelen wil de regering de mismatch op de arbeidsmarkt aanpakken. Volgens de ploeg van Charles Michel gaat het om een “ambitieus pakket” van maatregelen dat ervoor moet zorgen dat werklozen sneller worden geactiveerd.

Tevens werden de maatregelen van de arbeidsdeal gebruikt om de begroting op koers te houden. Zo zouden alle regelingen uit de arbeidsdeal zo’n 550 miljoen euro moeten opbrengen. De regering rekent dan voornamelijk op het genereren van extra belastinginkomsten door werklozen aan het werk te helpen. De rest van het tekort wil de regering opvullen aan de hand van de zogenaamde ‘technische correcties’, ‘klassiekers’ zoals hogere boetes en accijnzen en het doorvoeren van maatregelen die nog niet werden doorgevoerd.

Geen beperking werkloosheid in de tijd

De hervorming van de werkloosheidsuitkering is waarschijnlijk de belangrijkste aanpassing die de arbeidsdeal bevat. Zo scherpt de regering de zogenaamde degressiviteit (hoe langer men stempelt, hoe kleiner je uitkering wordt) van de uitkeringen aan. In concreto zal een werkloze in de eerste zes maanden nadat hij zijn job verloor een hogere uitkering krijgen. Tegelijkertijd zal de uitkering sneller dalen. Hoe snel? Dat moet nog door de regering worden uitgewerkt. Wat wel vaststaat is dat deze maatregel in werking moet treden vanaf januari 2019 en dat de uitkering – in tegenstelling tot wat N-VA voorstelde – niet zal worden beperkt in de tijd.

Naast de werkloosheidsuitkeringen voorziet de regering-Michel ook in een aanpassing van het SWT-systeem (het vroegere brugpensioen). In 2019 zal de minimumleeftijd worden opgetrokken naar 59 jaar. Een jaar later, in 2020, zal dit 60 jaar worden. In principe gaat het hier maar om een ‘beperkte’ hervorming. Zo werd deze regeling eerder al aangenomen maar verliezen de sociale partners hun bevoegdheid om uitzonderingen te formuleren. Langs de andere kant valt er ook te argumenteren dat dit een stevige hervorming is. Zo was de minimumleeftijd voor SWT dit jaar nog 56 jaar.

Premies

Een ander belangrijk luik van de arbeidsdeal bestaat uit een serie premies en fiscale ingrepen. Het doel? Het volgen van opleidingen aantrekkelijker maken. Daarnaast komt er een verlenging van het tijdskrediet voor het volgen van een opleiding voor een knelpuntberoep. Momenteel bedraagt deze periode nog 36 maanden maar de regering zoekt dit te verlengen tot 48 maanden.

ADVERTENTIE