In een interview met De Tijd reageert premier Charles Michel (MR) na de kritiek op het zomerakkoord van de regering. Het akkoord wordt door sommige media omschreven als “een mager beestje” of als “half werk”. Michel vindt echter dat het een belangrijke hervorming is die België voorbereidt op de toekomst: “En die hervormingen gaan extra jobs opleveren. ‘Jobs, jobs, jobs’, is mijn mantra. Zelfs mijn obsessie.”

Het zomerakkoord van de federale regering kreeg van verschillende media de wind van voren. Maar Michel bijt van zich af: “Het staat journalisten vrij commentaar te geven. Maar hun kritiek strookt niet met de realiteit. Veel commentatoren missen de expertise om het belang van dit akkoord te kunnen inschatten.” Volgens hem zijn experten, professoren en werkgeversorganisaties wel positief over het akkoord. “Deze regering is de eerste in decennia die erin is geslaagd diepgaande sociaal-economische hervormingen door te voeren. We tonen aan dat we zelfs met de verkiezingen in aantocht beslissingen durven te nemen. In enkele weken hebben we een pakket van 28 maatregelen opgebouwd”, reageert de premier. Volgens hem ligt de focus op een betere opleiding voor wie wil werken, op die manier hoopt de regering meer mensen een job te doen vinden.

De 28 maatregelen waarover de premier het heeft bevatten ook enkele voornemens en engagementen voor de deelstaten of sociale partners van de regering. Maar volgens Michel doet zijn regering geen loze beloftes: “Onze engagementen zijn doorgesproken met de deelstaten, die er werk van zullen maken. En u kunt ons toch niet kwalijk nemen dat we naar de sociale partners luisteren?” Hij vindt ook niet dat het beleid van zijn regering te zwak is. Volgens Michel waren vorige regeringen al blij wanneer ze de helft van hun regeerakkoord konden uitvoeren: “Wij hebben ons akkoord, waarover alle experts bij aanvang positief waren, zo goed als volledig uitgevoerd en zijn zelfs verder gegaan.”

Tophervormer

De beslissing om de werkloosheidsuitkering in de eerste zes maanden te doen stijgen en dan te doen dalen vindt de premier goed. “Ons werkloosheidssysteem is te weinig activerend. In het verleden was dat minder een probleem, want er waren te weinig jobs. Maar nu zo veel vacatures openstaan, weegt het weinig activerende karakter van het systeem op onze groei.” Verder prijst de premier het wegwerken van de loonkostenhandicap, benadrukt hij het belang van de doorgevoerde taxshift en meldt dat er al 190.000 jobs gecreëerd zijn, vooral in de privésector.

(Lees verder onder de tweet.)

“De OESO, de denktank van de rijke landen, noemt ons een tophervormer. In het buitenland kregen we applaus voor onze hervormingen, in het binnenland is de analyse door de microkosmos van de media veel minder positief”, reageert Michel. Econoom Bart Van Craeynest beweerde dat de regering-Di Rupo meer deed voor de sanering van de overheidsfinanciën dan de regering-Michel. “Ik ben bereid om het debat aan te gaan met elke specialist of pseudospecialist die lessen wil geven. De cijfers van de Europese Commissie geven hen ongelijk”, reageert de premier fel. Hij geeft toe dat de regering-Dehaene in de jaren ’90 misschien meer deed op het vlak van saneringen, maar met de vorige twee regeringen is er wel een opmerkelijk verschil. Zij zouden volgens Michel gesaneerd hebben door de belastingen te verhogen, terwijl zijn regering gesaneerd heeft heeft terwijl de belastingdruk en het overheidsbeslag zijn gedaald.

“Er is een groot verschil tussen wat de mensen mij vertellen en de kritiek die ik in de kranten lees. De mensen hebben goed gezien dat de voorbije drie decennia niet voldoende is hervormd en nu wel. En ik ben daar heel trots op”, reageert Michel. Over de volgende federale verkiezingen wil de premier het echter nog niet hebben: “Het is te vroeg om daarover te praten. Ik ben premier tot de laatste dag van de legislatuur.”