Minister van Werk, Kris Peeters (CD&V), heeft zijn goedkeuring verleend aan het herstructureringsplan van Carrefour. Opmerkelijk, want dat plan kon op felle kritiek van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) rekenen. Tevens had Peeters in het verleden verklaard dat hij door het negatieve advies van zijn Vlaamse evenknie was gebonden. 

Eerder was er naar aanleiding van de saneringen bij winkelketen Carrefour heel wat heibel tussen het federale niveau en het Vlaamse niveau. De zijden werden respectievelijk vertolkt door Peeters en Muyters. Die laatste had kritiek op het sociaal akkoord dat werd afgesloten tussen de vakbonden en de Carrefour-directie. Bijna de helft van de 1.233 ontslagen werknemers zou immers vanaf 56 jaar met SWT (het vroegere ‘brugpensioen’) kunnen. Vooral dit laatste, de SWT-regeling, was Muyters een doorn in het oog. “A.u.b., Kris Peeters, pas die wetgeving aan. Of geef de bevoegdheid aan Vlaanderen”, klonk bij Muyters.

Peeters antwoordde met te stellen dat Muyters zelf al bevoegd was. De “regio’s moeten een bindend advies over het herstructureringsplan bij Carrefour afleveren dat het federale niveau moet volgen”, klonk het bij de federale minister van Werk. Hier was Muyters het slechts gedeeltelijk mee eens. “Ik moet enkel advies geven over het outplacement, en niet over SWT. Maar als hij mijn advies daarover wil, dan zal het negatief zijn”, stelde hij daarna in Terzake.

Een juridisch advies stelde later Muyters in het gelijk. Zo moeten de regio’s zich alleen uitspreken over outplacement maar impliceert een positief advies ook de goedkeuring van de SWT-regeling. Een afzonderlijk advies over de SWT-regeling heeft daarnaast geen enkele juridische waarde. Als gevolg hiervan kon Peeters vanmorgen het negatieve advies van Muyters naast zich neerleggen.

Peeters: “Belangrijk dat er einde komt aan onzekerheid”

Voor Peeters is het naar eigen zeggen belangrijk dat er nu een einde komt aan de onzekerheid van de werknemers van Carrefour. “Het herstructureringsplan kan worden uitgevoerd. Alle werknemers die hun werk verliezen kunnen rekenen op intensieve begeleiding bij de zoektocht naar een nieuwe job. Deze mensen worden niet afgeschreven van de arbeidsmarkt maar zullen dus maximaal geactiveerd worden”, verklaarde de minister tegenover BELGA.

Tevens stipte Peeters aan dat Carrefour in bijkomende middelen voorziet om SWT’ers naar knelpuntberoepen te begeleiden. Zo krijgen ze – bovenop de 2.500 euro voor outplacement – maximaal 500 euro extra indien ze een opleiding voor een knelpuntberoep volgen.

Stevige (N-VA-)kritiek

“Zo bindend blijkt mijn advies dus niet te zijn” reageert Muyters schamper op Twitter. “Ik zal de werknemers die in SWT gaan proberen [te] activeren, want met de krapte hebben we ook hen op onze arbeidsmarkt hard nodig. Wat een gemiste kans dat ze die boodschap elders niet krijgen”. Bij Vlaams parlementslid voor N-VA, Axel Ronse, valt zelfs de term “surrealistisch”. Zo kan Ronse niet begrijpen “dat Kris Peeters in tijden van ongeziene arbeidskrapte blijft vasthouden aan het SWT-statuut. “Als jong parlementslid kan je daar alleen heel droevig over zijn”, klinkt het op Twitter.