Afgelopen weekend heeft paus Franciscus zijn bezorgdheid uitgesproken over de toestand van de christenen in het Midden-Oosten. Volgens hem zullen zij verdwijnen te midden van “moorddadige onverschilligheid”.

Hij deed de uitspraken tijdens een samenkomst van kerkleiders uit het Midden-Oosten in de Italiaanse havenstad Bari om te bidden voor vrede in de regio. Patriarch Bartholomeus van Constantinopel – de spirituele leider van de oosters-orthodoxe kerk – en metropoliet Hilarion van de Russisch-orthodoxe kerk waren aanwezig op de bijeenkomst. Ook de koptische patriarch Tawadros van Egypte en zes patriarchen van de oosters-katholieke kerken tekenden present.

“Moorddadige onverschilligheid”

“Ook bestaat het gevaar dat de aanwezigheid van onze broeders en zusters in het geloof zal verdwijnen, waardoor het gelaat van de streek ontsierd zal worden”, zei de paus. “Want een Midden-Oosten zonder christenen zou niet het Midden-Oosten zijn. Onverschilligheid is dodelijk en we willen onze stem verheffen tegen deze moorddadige onverschilligheid.”

“We willen een stem geven aan hen die er geen hebben, aan hen die hun tranen alleen maar kunnen wegvegen”, aldus paus Franciscus. “Want het Midden-Oosten is vandaag huilend, lijdend en stil, terwijl anderen die landen met voeten treden op zoek naar macht of rijkdom.”

Sterke daling in de laatste eeuw

Volgens de paus is de regio, die “het kruispunt van beschavingen en de bakermat van de grote monotheïstische religies” is, “bedekt door donkere wolken van oorlog, geweld en vernietiging, gevallen van bezetting en vormen van fundamentalisme, gedwongen migratie en verwaarlozing”. “Dit alles heeft plaatsgevonden in het medeplichtig stilzwijgen van velen”, besloot de paus.

Volgens de ‘Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid van het Christendom’ is het percentage christenen in het Midden-Oosten gedaald van 20 procent vóór de eerste wereldoorlog tot vier procent nu.