Uit een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Joris Vandenbroucke (sp.a) blijkt dat het wagenpark van de Vlaamse overheid een pak vervuilender is dan dat van de modale Vlaming. In 2016 reed 59 procent van de Vlamingen met een dieselwagen, maar bij de Vlaamse overheid was 65,5 procent van de wagens uitgerust met een dieselmotor. Dat brengt Het Laatste Nieuws.

De Vlaamse regering is vandaag bezig met het ontwikkelen van nieuw beleid rond onze luchtkwaliteit en het klimaatplan. Sp.a stelt via een parlementaire vraag dat niet alleen bedrijven en particulieren inspanningen horen te leveren om de doelwitten rond propere lucht te behalen. De Vlaamse overheid rijdt namelijk zelf meer dan de burgerbevolking rond met dieselwagens, die meer broeikasgassen en fijn stof uitstoten.

Sp.a: “Vervang alle ‘oude bakken’ meteen”

De Vlaamse overheid heeft 4.361 wagens in dienst. Globaal gezien is het Vlaamse overheidswagenpark vervuilender, maar het dient ook gezegd te worden dat de overheid meer elektrische en hybride wagens heeft dan gemiddeld bij de burgerbevolking. Toch is er een relatieve achteruitgang te bemerken. In 2010 was de overheid immers een voorloper op het vlak van schone lucht ten aanzien van de bevolking, maar dat is nu omgedraaid.

(Lees verder onder de tweet.)

“De overheid spoort mensen – terecht – aan om hun vervuilende dieselwagens van de hand te doen en schonere voertuigen te gebruiken, maar nu blijkt dat ze zelf niet eens het goede voorbeeld geeft”, merkt Vlaams Parlementslid Joris Vandenbroucke (sp.a) op. “Hoe geloofwaardig ben je dan?” De fractievoorzitter van de sp.a in het Vlaams Parlement vraagt aan bevoegd minister Liesbeth Homans (N-VA) om de oudste “bakken’ meteen te vervangen door elektrische wagens.

Volgens Vandenbroucke zal het anders aan dit tempo nog 13 jaar duren voor de Vlaamse overheid om de vooropgestelde ‘ecologiescore’ te behalen. Voor de rest van Vlaanderen zou dat echter minder dan zeven jaar zijn. Opvallend: de wagens van de Vlaamse ministers zijn wel een stuk schoner dan die van hun diensten.