De oppositie is niet tevreden met het akkoord dat de regering-Michel vanmorgen presenteerde“Een gelegaliseerde hold-up op de belastingbetaler”, klinkt het bij Vlaams Belang-Kamerfractieleider Barbara Pas. “De erfenis van deze regering is stilaan catastrofaal: gebroken beloftes en altijd dezelfden doen betalen”, reageert sp.a-fractieleider Meryame Kitir.

Vanmorgen presenteerde de regering-Michel een erg omvattend akkoord met betrekking tot het Arco-dossier, de arbeidsdeal en de begroting. Ten aanzien van het eerste element, de oplossing voor het Arco-probleem, reageert Pas heel kritisch. Zo omschrijft ze deze deal als een “gelegaliseerde hold-up op de belastingbetaler”. Hoewel de Arco-coöperanten volgens Vlaams Belang recht hebben op een vergoeding, moet de belastingbetaler hier volgens de partij niet voor opdraaien.

In hun persmededeling stelt de rechtsnationalistische oppositiepartij fijntjes dat grote rivaal op rechts, N-VA, hier in het verleden ook voor te vinden was. Wraakroepend is de enige term die hier echt op zijn plaats is”, citeert Vlaams Belang minister van Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA), toen hij nog hoofdredacteur van Trends was.

Sp.a hekelt dan weer de “privatiserings-agenda” van de regering-Michel. Immers, de oplossing voor het Arco-probleem is gekoppeld aan een beursgang van staatsbank Belfius. Een slechte beslissing, zo klinkt het in een persbericht van de socialisten. België heeft volgens hen namelijk nood “aan een sterke staatsbank die een échte partner is van gezinnen, kmo’s en zelfstandigen”.

Meryame Kitir: “Waar is al dat geld van de mensen naartoe?”

Daarnaast is er volgens Kitir “nog altijd geen enkele garantie op een vergoeding, iets wat nochtans in het regeerakkoord van 2014 (!) staat”. “Ik mag hopen dat deze regering die 800.000 gewone spaarders niet nog een keer in de steek laat en weer haar belofte breekt. Maar ik vrees ervoor. Kopstukken van verschillende partijen geven aan dat Europa hierover moet gaan, terwijl Kris Peeters beweert van niet. Verwarring alom dus, en geen enkele zekerheid voor de Arco-spaarder”, klinkt het bij Kitir.

Opschroeven van het OCMW-cliënteel”

De arbeidsdeal van de regering-Michel bevat een aanscherping van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen. Dit zorgt ervoor dat hoe langer werklozen geen baan hebben, hoe lager hun werkloosheidsuitkering zal zijn. Langs de andere kant verhoogt de regering wel de werkloosheidsuitkeringen gedurende de eerste zes maanden.

(Lees verder onder de ingevoegde tweet.)

Door mensen geleidelijk hun werkloosheidsuitkering af te bouwen zal men maar een doel bereiken: het opschroeven van het OCMW-cliënteel,” reageert Pas. Daarnaast zit er volgens de Vlaams Belang-Kamerfractieleider nog een communautaire angel in deze maatregel. “Met een activiteitsgraad van 74% kan Vlaanderen het huidige sociaal vangnet makkelijk financieren. Het is echter door het hoge aantal werklozen langs de andere kant van de taalgrens dat we onze sociale voorzieningen moeten afbouwen. Deze regering doet haar asociale reputatie alle eer aan.”

Begroting: “wishful thinking”

De maatregelen van de arbeidsdeal worden door de regering gebruikt om de begroting op koers te houden. Zo zouden alle regelingen uit de arbeidsdeal zo’n 550 miljoen euro moeten opbrengen. De regering rekent dan voornamelijk op het genereren van extra belastinginkomsten door werklozen aan het werk te helpen. De rest van het tekort wil de regering opvullen aan de hand van de zogenaamde ‘technische correcties’, ‘klassiekers’ zoals hogere boetes en accijnzen en het doorvoeren van maatregelen die nog niet werden doorgevoerd.

(Lees verder onder de ingevoegde tweet.)

Vlaams Belang omschrijft deze begroting als “kunstmatig opgesmukt”. “Vooral de aangekondigde meerinkomsten uit de accijnzen op diesel zijn bitter voor een regering die zichzelf het etiket lastenverlagend toebedeelt”, klinkt het bij Pas. “De belofte dat wie werkt spaart en onderneemt zou worden beloond krijgt met dit akkoord een eersteklasbegrafenis”.

Bij sp.a klinkt de vraag “waar […] al dat geld van de mensen naartoe [is]?” “Terwijl de armoede steeg, het leven hier aanzienlijk duurder werd vergeleken met de rest van Europa, werden miljardairs en multinationals slapend rijker. Vandaag betalen gezinnen, zelfstandigen en kmo’s in dit land veel te veel belastingen precies omdat zij er veel te weinig betalen”, klinkt het bij Kitir.