Momenteel heeft België zo’n 3.700 agenten te kort bij de federale en lokale politie, dat blijkt uit cijfers die Open Vld-Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Hoewel er volgens haar een positieve kentering is ingezet blijf de rekrutering “een knelpunt”. Lahaye-Battheu bepleit het terugdringen van het ziekteverzuim en het “heroriënteren van politiepersoneel naar de echte politietaken”.

Het personeelstekort is geen financieel probleem. Zo kregen de politiediensten na de aanslagen van 22 maart extra middelen ter beschikking. Wat is dan wel het probleem? De (trage) rekrutering, zo schrijft Het Nieuwsblad. Terwijl elk jaar zo’n 1.700 agenten het politiekorps verlaten, is de maximumcapaciteit van de politiescholen maar zo’n 1.400 agenten per jaar. “Wij werven tegen een ijltempo aan, maar de scholen zitten vol en de nodige middelen zijn er”, stelt het kabinet-Jambon tegenover de krant. Daarnaast valt er bij het kabinet van Binnenlandse Zaken ook kritiek te horen op het wettelijk personeelskader. Dat zou gewoon “niet realistisch” zijn.

Bij Lahaye-Battheu valt soortgelijke kritiek te horen. Zo moet er volgens haar naar de theoretische kaders – de zogenaamde KUL-norm – worden gekeken. “Zijn deze nog aangepast aan de huidige noden op het terrein, of zijn ze her en der voorbijgestreefd? Ondanks het theoretisch tekort zijn we een land met een groot aantal agenten. Hoe komt dat? We moeten deze vragen kritisch blijven stellen”, klinkt het.

Langdurige afwezigheid bekampen

Het Kamerlid schuift nog twee andere werkpunten naar voren namelijk: de hoge langdurige afwezigheid bij de federale politie en het kerntakenplan. Het laatstgenoemde plan zou nog steeds niet structureel zijn vruchten afwerpen. Hoewel het volgens het Open Vld-Kamerlid “wat te vroeg [is] voor een grondige evaluatie”, moet er aandacht blijven gaan naar het “heroriënteren van politiepersoneel naar de echte politietaken, […] efficiëntie en digitalisering”. “Bepaalde taken moeten we durven uitbesteden. Het invullen van het veiligheidskorps gaat ook traag”, klinkt het bij Lahaye-Battheu.

(Lees verder onder het uitgelicht artikel.)

“Politie wordt steeds meer beschouwd als pispaal”

Een ander werkpunt betreft voor Lahaye-Battheu de hoge langdurige afwezigheid bij het personeel van de federale politie. “Dat is het dubbele van het gemiddelde bij de federale ambtenaren, en dat ligt al hoger dan in de private sector. Als we het ziekteverzuim kunnen terugbrengen tot normale proporties, boeken we ook al een grote winst op capaciteit en budget”, klinkt het in een persmededeling.

Gevolgen op terrein

De huidige tekorten hebben volgens Frederic Fortunato van politievakbond NSPV duidelijk hun invloed. Zo zien de wegpolitie, de ordehandhavers, de diensten die geldtransporten bewaken hun taak alsmaar moeilijker worden. “Als dit nog lang duurt, kan de federale politie gewoon niet meer goed werken. We zitten op een kritisch punt”, stelt hij tegenover Het Nieuwsblad. “Sommige agenten hebben honderden overuren of kunnen geen verlof meer opnemen. Er zijn bij alle diensten grote tekorten”, klinkt het bij Vincent Houssin (VSOA Politie). “Er wordt dan vaak beslist om dan maar minder patrouilles en acties te doen”.