Morgen en overmorgen vindt een belangrijke NAVO-top plaats in België. Vijfenvijftig delegaties en tweeëntwintig staats- en regeringsleiders ontmoeten elkaar in Brussel om te spreken over de toekomst van de militaire samenwerking die in het NAVO-bondgenootschap wordt georganiseerd. Verwacht wordt dat Amerikaans president Donald Trump (Rep.) streng zal zijn voor zijn bondgenoten. Ook in het verleden hamerde Trump er veelvuldig op dat veel NAVO-leden veel te weinig bijdragen en investeren in hun defensie.

De Amerikanen hebben twee redenen om kwaad te zijn op hun Europese partners. Eerst en vooral omdat de Europeanen al jaren wanbetalers zijn, ondanks dat het gaat om hun eigen veiligheid. Amper vijf van de negenentwintig landen in de NAVO voldoen aan het engagement om 2 procent of meer van hun bruto binnenlands product te besteden aan defensie. België (0,9%) en Duitsland (1,2%) zijn notoire ‘wanbetalers’.

Handelsoorlog en een NAVO met te weinig middelen

Gecombineerd met de tweede reden van ontevredenheid – een onevenwichtige handel tussen de EU en de VS – zorgt dit voor een gepikeerde Trump. Hoewel de EU een krachtige economie heeft, zijn er heel wat handelsbarrières en tarieven die de EU opwerpt tegen de VS. Onder impuls van Donald Trump worden er nu een reeks van tegenmaatregelen genomen door de VS. Trump vindt het onrechtvaardig dat Amerika én de kosten van de Europese veiligheid moet dragen én daar nog eens economisch voor afgestraft wordt.

Deze problematiek was al aan de orde bij de presidentsverkiezingen in 2016 en sinds Trump die won, namen de NAVO-partners zich al voor om 33 miljard meer te betalen.

Om tegemoet te komen aan de onvrede zal er deze top ook een nieuw programma voorgesteld worden, het ‘Four Thirties’-programma. Dat houdt in dat tegen 2020 er een paraatheid moet zijn van 30 gemechaniseerde bataljons, 30 lucht-squadrons en 30 vaartuigen die klaar kunnen zijn binnen 30 dagen. Dit zou een gedeelde inspanning van alle bondgenoten zijn, zodat de VS niet langer alles moet dragen.

(Lees verder onder de tweets.)

Ook is het uitkijken naar de rol van Turkije. Turkije is lid is van de NAVO, maar stelt zich steeds meer anti-Westers op. Turks president Recep Erdogan verhinderde al verschillende NAVO-initiatieven, waaronder zaken met NAVO-partner (maar geen lid) Oostenrijk, en is militair actief in Noord-Syrië. Deze interventie strookt echter niet met de Westerse belangen in de regio. Wel hoeft Erdogan zich geen zorgen te maken voor een betoging in Brussel. Afgelopen zaterdag protesteerden zo’n 1.400 mensen in Brussel tegen Trump onder de noemer ‘Trump Not Welcome’.