In zijn toespraak aan de vooravond van 11 juli in Kortrijk stelde Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) dat Vlamingen vandaag “onmiskenbaar een volk” vormen en “onloochenbaar een natie” uitmaken. Daarnaast had hij kritiek op de Europese aanpak van de crisis in Catalonië en sprak hij over de integratie van nieuwkomers.

Volgens Bourgeois heeft de Vlaamse Beweging – met hun strijd voor het behoud van de volkstaal en hun verzet tegen de verfransing van het openbare leven – “een nationaal bewustzijn gecreëerd”. Dit bewustzijn dijde volgens de Vlaamse minister-president steeds verder uit en werd volgens hem “de basis waarop de 20ste eeuw de Vlaamse natie heeft ontwikkeld en gevormd”.

Nu vandaag zijn “wij, Vlamingen” volgens Bourgeois “onmiskenbaar een volk”. “Vandaag zijn wij onloochenbaar een natie. Wij zijn een natie omdat wij op een afgegrensd en overzichtelijk grondgebied en in vrij gelijkaardige omstandigheden leven, en wij dat nu en in de toekomst willen blijven doen […]. Dat alles – en nog meer – verbindt ons met elkaar en creëert een samenhorigheidsbesef. Dat alles – en nog meer – is ons DNA en geeft Vlaanderen zijn eigen, unieke gestalte. Dat alles – en nog meer – vormt onze collectieve, onze nationale identiteit, ook al blijft dat sommigen storen, ook al blijven sommigen dat ontkennen”.

Bourgeois: “Iedereen die in Vlaanderen komt wonen heeft de plicht om Nederlands te leren”

De Vlaamse minister-president besprak in zijn toespraak ook de integratie van nieuwkomers. Hoewel wij hen volgens Bourgeois niet kunnen vragen hun geschiedenis te vergeten en hun identiteit af te leggen, “moeten wij hen vragen tot op een bepaalde hoogte in onze Vlaamse identiteit te stappen”. “Het minimum minimorum dat wij hen kunnen, mogen en moeten vragen, is onze taal te leren en zich onze publieke cultuur eigen te maken”, klonk het.

Volgens Bourgeois is het Nederlands “de kern van onze collectieve identiteit” en maakt taal iemand “tot deelgenoot van een cultuur”. Als gevolg daarvan is het “de plicht van eenieder die in Vlaanderen komt wonen, die in Vlaanderen woont, Nederlands te leren en te spreken”.

Bourgeois: “Europa moet trouw blijven aan haar devies”

De Europese Unie kan volgens Bourgeois enkel maar succesvol voortgezet worden wanneer ze “trouw blijft aan haar devies: ‘[…] Verenigd in verscheidenheid”. Zo zou de Unie respect moeten hebben voor de rijkdom van haar talen en culturen en de diversiteit van haar volkeren en naties. Dit respect moet er volgens Bourgeois ook zijn “wanneer die naties streven naar staatsvorming”, waarmee hij verwijst naar de situatie in Catalonië. Dat de Europese Unie, “toen verkozen vertegenwoordigers van de Catalaanse natie aangehouden en opgesloten werden”, de andere kant opkeek, betreurt de Vlaamse minister-president.

Naar eigen zeggen kan Bourgeois “niet aanvaarden dat in 2018 in een lidstaat van de Europese Unie leiders van een volksbeweging, verkozenen des volks en ministers vervolgd worden en al negen maanden in de cel zitten, hoewel ze nooit enige daad van geweld hebben gepleegd, hoewel ze daar nooit toe opgeroepen hebben. Het is hoog tijd dat die gang van zaken getoetst wordt aan het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie”, klonk het bij de Vlaamse minister-president.

https://sceptr.net/campaigns/doneer/donate/