De meerderheid van de vrouwen in Iran verzet zich tegen de verplichting tot het dragen van een hoofddoek. Een grote meerderheid daarvan gaf aan geen hoofddoek meer te dragen indien dat niet verplicht zou zijn. Tot op heden is het dragen van een hoofddoek in Iran verplicht voor meisjes vanaf de leeftijd van 9 jaar. Vrouwen die geen hoofddoek dragen riskeren celstraffen. 

De hoofddoek is niet zelfden onderwerp van debat, zowel in het Midden-Oosten als in Europa. Denk maar aan de talloze discussies rond het hoofddoekenverbod in Vlaamse scholen. Is de hoofddoek nu een islamitisch symbool van onderdrukking, moeten moslima’s een hoofddoek dragen om te ontsnappen aan de seksuele lusten van mannen of is het dragen van de hoofddoek simpelweg een vrije keuze?

Verplichting?

In Iran bestaat er alvast geen twijfel over de al dan niet verplichting tot het dragen van een hoofddoek. Vanaf de leeftijd van 9 jaar – wanneer meisjes volgens de islamitische geschriften de puberteit bereiken – moeten vrouwen er verplicht een hoofddoek dragen. Wie dat niet doet, loopt het risico gearresteerd te worden door de religieuze politie en riskeert lange celstraffen. Twee weken geleden werd een celstraf van 20 jaar opgelegd aan een Iraanse vrouw die geen hoofddoek aanhad.

Maar de meerderheid van de vrouwen in Iran wil helemaal geen hoofddoek dragen, zo blijkt uit een onderzoek van het Iraanse parlement. Uit die studie blijkt dat 55% van de Iraanse vrouwen vindt dat het dragen van een islamitische hoofddoek niet langer een verplichting zou mogen zijn. Een grote meerderheid daarvan gaf aan geen hoofddoek meer te dragen indien het niet verplicht zou zijn. Vooral hoger geschoolde vrouwen zouden zich kanten tegen de hoofddoek.

In Europa is het dragen van een hoofddoek voor moslima’s geen verplichting, al heeft de van oorsprong Iraanse vrouwenrechtenactiviste Darya Safai daar haar twijfels over. “Ik ga vaak in scholen spreken; Jonge moslimmannen vertellen me dat ze nooit zouden trouwen met een meisje zonder hoofddoek. Kan je van een bewuste keuze spreken, als je als jong meisje het risico loopt in je gemeenschap nooit een man te vinden. Of als je op straat beledigingen naar je hoofd geslingerd krijgt?”