Prins Laurent gaat de sanctie die de Kamer hem eerder oplegde aanvechten. Aan Het Laatste Nieuws laat Laurent Arnauts, de advocaat van de prins, weten dat hij “onmogelijk [kan] instemmen met de schendingen van [zijn] fundamentele rechten”.

Hoewel het Chinese leger in het buitenland geen al te propere reputatie heeft – zo kwamen bij het Tiananmenprotest honderden betogers om het leven nadat het leger ingreep – was prins Laurent afgelopen zomer aanwezig op de Chinese ambassade ter gelegenheid van het het negentigjarig jubileum van het Volksbevrijdingsleger (Chinese leger). Dit zonder voorafgaande toestemming van de regering. De prins had op de koop toe zelfs zijn militair uniform aan.

De regering, die de voortdurende fratsen van de prins meer dan beu was, stelde daaropvolgend voor om zijn dotatie met 15 procent terug te schroeven. Dit komt neer op een vermindering van zo’n 46.000 euro. Ondanks dat Laurent zich hier niet in kan vinden, besliste de Kamer in maart om het voorstel van de regering goed te keuren. Slechts 23 Kamerleden stemden tegen. Vandaag raakte bekend dat de prins verdere stappen gaat ondernemen tegen deze sanctie.

Schending recht van verdediging

Laurent heeft volgens zijn advocaat na een “zorgvuldige” overweging beslist om een annulatieberoep tegen zijn sanctie in te stellen. In concreto kan de prins “niet instemmen met de schendingen van de fundamentele rechten die hem opnieuw te beurt zijn gevallen”.  Zijn advocaat verwijst onder meer naar een schending van het recht van verdediging en machtsoverschrijding. Tevens kreeg Laurent geen antwoord op zijn voorstel om zijn positie en die van zijn familie te verduidelijken aan de hand van een protocol bij de Dotatiewet.