De plannen van de meerderheidspartijen om abortus uit het strafwetboek te halen, bekoren niet iedereen. De Bisschoppenconferentie uit diepe kritiek op het wetsvoorstel en herinnert de politiek eraan dat het strafwetboek de bescherming van menselijke waardigheid en fysieke integriteit moet voorzien. Het geplande wersvoorstel strookt hier niet mee, zo klinkt de kritiek onder meer in BELGA-verslaggeving.

Abortus is in België dan wel toegelaten, formeel maakt de ingreep die het leven beëindigt van ongeboren embryo’s en foetussen nog steeds deel uit van het strafwetboek. Dit is niet veel verschillend van bijvoorbeeld de huidige regeling rond het verhandelen van pornografisch materiaal. Het mag, maar het is technisch gezien strafbaar. Maar dat willen de meerderheidspartijen nu veranderen, toch wat abortus betreft. Ze krijgen daarbij steun van linkse partijen zoals sp.a en Groen. Slecht idee, zeggen de Belgische bisschoppen.

“Gevolgen zullen aanzienlijk zijn”

De Belgische Kerkleiding schermt ermee dat men de praktijk nu meer zal gaan zien als een ordinaire medische ingreep in plaats van een te betreuren noodmiddel. “Het is dan geen overtreding meer in de gevallen die de wet voorziet. Het wordt een recht”, zo klinkt het. “Wie er vragen bij stelt of wie abortus weigert, zal zich dan moeten verantwoorden. En dat laatste geldt zowel voor de arts als voor de betrokken vrouw.” Oppositiepartij sp.a treedt deze kritiek onbedoeld bij: “Abortus is een recht en geen misdaad”, zo tweet de partij op Twitter naar aanleiding van de plannen.

“Midden juni, toen er nog hoorzittingen plaatsvonden over de kwestie, hebben wij al geanticipeerd met een mededeling, en wij staan nog steeds achter de argumenten uit die mededeling”, zo verklaart Kerkwoordvoerder Geert De Kerpel nog tegenover BELGA. De Belgische bisschoppen menen dat de juridische wijziging van de ingreep zal leiden tot het anders bekijken van abortus, gezien het strafwetboek ook een moreel karakter heeft. “En de gevolgen daarvan [zullen] aanzienlijk [zijn].”

Abortus in strafwetboek een morele drempel?

Het moreel karakter betreft dan vooral het borg staan voor de bescherming van de menselijke waardigheid en de fysieke integriteit van ieder (ongeboren) persoon, zo vindt men. “Mag deze bescherming over het hoofd worden gezien wanneer het om een menselijk leven gaat dat nog groeit naar de geboorte?”, zo vragen de bisschoppen zich af. “[…] Waarom zou dat leven in zijn prille begin niet beschermd moeten worden alsof het nog geen leven is?”

(Lees verder onder de tweet/video.)

In België worden elk jaar ongeveer 20.000 ongeboren baby’s geaborteerd. Het grote aantal abortussen staat in schril contrast met de lange wachttijd voor gezinnen die willen adopteren in ons land. Tot 2015 was binnenlandse adoptie zelfs onmogelijk. Sinds de registratie van het aantal abortussen (in 1993) stijgt het abortuscijfer. Dit komt onder meer door steeds lagere drempels zoals de terugbetaling van de ingreep door het RIZIV (2002) en een veranderde publieke opinie. Eerder dit jaar werd ook in Ierland gestemd voor een versoepeling van de abortuswetgeving.