Guy Verhofstadt (Open Vld), oud-premier en thans leider van de liberale ALDE-fractie in het Europees Parlement (EP), verdient naast zijn bruto-inkomen van 13.000 euro per maand in het Europees parlement nog een aardige cent bij. In de huidige legislatuur tot nu gaat het om een zijbedrag tussen 920.000 en 1,42 miljoen euro. Verhofstadt behaalt daarmee de derde plaats in het Europees Parlement van meest lucratieve bijverdieners. Dat brengt Le Soir op basis van een studie van Transparency International. Dat is een ngo die wanbeheer en zelfbediening opmeet bij overheden wereldwijd.

Guy Verhofstadt en zijn twee andere goed vermogende collega’s staan niet alleen. 31 procent van de 751 volksvertegenwoordigers heeft namelijk een betaalde zij-activiteit. Dat is niet verboden in het Europarlement, zolang het wordt aangegeven. Er is echter wel geen sanctie voor wie zijn/haar nevenactiviteiten niet aangeeft. Opvallend: België is oververtegenwoordigd qua bijverdienen. Van alle Belgische Europarlementsleden verdient twee op drie bij in plaats van de 31 procent in het gehele EP.

Belangenvermenging?

Transparency International schrijft dat men vaak stelt dat het toelaten van Europarlementsleden om andere jobs te hebben de mogelijkheid bewaart om een band te behouden met de niet-(Euro)politieke wereld. Op die manier kan men zich toeleggen op een andere job wanneer het Europese politieke mandaat verloopt. Anderen stellen dan weer dat bijverdienen nuttig is omdat Europarlementsleden zo een band behouden met hun nationale electoraten. Transparency International waarschuwt echter voor het gevaar van belangenconflicten en voor tijdstekorten die ervoor zorgen dat parlementsleden hun werk niet degelijk kunnen uitvoeren.

De ngo wijst er op dat dit niet steeds het geval is, maar dat dit waarschijnlijker wordt wanneer de zij-activiteiten met heel veel geld gepaard gaan en/of verbonden zijn aan geregistreerde lobby-organisaties. Momenteel werken drie Europarlementsleden voor zo’n lobby-organisaties. De Luxemburgse Viviane Reding (christendemocrate) werkt voor de Bertelsmann-stichting. Dat is een pro-Atlantische belangenorganisatie. De Nederlandse Agnes Jongerius (PvdA) klust dan weer bij in PostNL als bestuurslid en Paul Rübig (ÖVP) – uit Oostenrijk – werkt voor de Oostenrijkse handelskamer.

Tussen de 11.000 en de 28.000 euro voor een spreekbeurt met Verhofstadt

Wat het ‘bijklussen’ van Verhofstadt betreft, gaat om activiteiten binnen de (oude) wereld van het Belgische grootkapitaal. Sinds 2012 is Verhofstadt namelijk bestuurder bij Sofina, een Belgische portefeuillemaatschappij met een beurswaarde van circa 5,2 miljard euro – een waarde die op één jaar tijd met 1 miljard steeg. Sofina is verbonden aan het ‘oude geld’ in België zoals dat van de familie Boël en de adellijke dynastie van Goblet d’Alviella. Hiernaast verdient Verhofstadt veel geld met spreekbeurten te geven. Wie het kan betalen, kan via deze weg Verhofstadt boeken als spreker. Wel moet je tussen de 11.000 euro en de 28.000 euro ophoesten.

(Lees verder onder de tweet/video.)

De Europarlementsleden die nog meer uitblinken in het bijverdienen dan Verhofstadt zijn de Letse Antanas Guoga (verkozen voor de conservatief-liberalen), die naast ondernemer ook een pokerspeler is, en Renato Soru. Deze Italiaan en socialist is directeur bij Tiscali, een internet- en communicatiebedrijf. Zeker in het laatste geval zijn er vraagtekens te plaatsen wat betreft belangenvermenging. De EU geniet heel wat competenties wat betreft telecommunicatie.

Eerder deze maand werd een voorstel, dat een transparantere onkostenvergoeding wou regelen, weggestemd door het Bureau van het Europese Parlement. Europarlementsleden krijgen namelijk een onkostenvergoeding van meer dan 4.000 euro per maand waarop nagenoeg geen controle wordt uitgevoerd.