Momenteel woedt er een hevig maatschappelijk debat rond juwelier Moens uit Oostakker. De juwelier schoot vorige week namelijk een gewapende allochtone overvaller dood terwijl die vluchtte met buit. Juweliersfederatie ‘Ars Nobilis’, Unizo en de neutrale ondernemersorganisatie NSZ staan achter de juwelier, maar wat met de politieke partijen?

N-VA-woordvoerder Bram Bombeek laat tegenover SCEPTR weten dat de partij begrip heeft voor de juwelier als slachtoffer van een “uiterst brutale overval”. “Maar het is niet aan ons om commentaar te geven op een lopende zaak. Wij geven het onderzoek naar de gebeurtenissen alle kans en hebben vertrouwen in onze politiediensten om dit tot een goed einde te brengen. Daarna is het aan de rechter om te oordelen over wettelijke zelfverdediging of andere verschoningsgronden”.

https://twitter.com/SCEPTR_online/status/1016270772044730369

Gevraagd of de huidige wetgeving omtrent wettelijke zelfverdediging nog adequaat is reageert Bombeek genuanceerd. “Na dergelijke voorvallen laait de discussie over wat wettelijke zelfverdediging is altijd op. Zelfs in landen die vrij ver gaan in het begrip wettelijke zelfverdediging zal die altijd moeten gebeuren voor of tijdens de aanval, niet nadien. We staan open voor elk debat, maar we mogen niet evolueren naar een samenleving waar iedereen het recht in eigen handen moet nemen”, klinkt het.

CD&V: “Het is aan de veiligheidsdiensten om mensen en hun bezittingen te verdedigen”

CD&V heeft bij monde van partijwoordvoerder Steffen Van Roosbroeck eveneens begrip voor de situatie van de juwelier. “Wanneer iemand geconfronteerd wordt met een overval, en dus met een aanval op zijn broodwinning, dan is dat enorm ingrijpend. Niemand van ons kan zeggen hoe men in zo’n geval zou reageren. We gaan ons dus ook niet uitspreken over deze zaak zelf. In ons land heeft de overheid het zogenaamde monopolie op geweld: het is aan de veiligheidsdiensten om mensen en hun bezittingen te verdedigen”, laat hij aan SCEPTR weten.

(Lees verder onder de tweet.)

Een verdere uitbreiding van het recht op zelfverdediging, zien de christendemocraten niet zitten. Dit zou volgens de partij het risico inhouden dat ook overvallers zich zwaarder zullen bewapenen. “Kijk naar wat er gebeurt in VS, we moeten toch twee keer nadenken of we evolueren naar Amerikaanse toestanden. Het is de taak en de plicht van de overheid om mensen zoals deze juwelier te beschermen. Met politiediensten waarop ze kunnen rekenen, en een gerecht dat overvallers bestraft. Maar ook met wetgeving die hen geen groter gevaar oplevert. Dat is wat mensen, van wie ik begrijp dat ze heel boos zijn na een overval, mogen verwachten van politiek en overheid”.

Vuye en Wouters: “Criterium mag worden verruimd”

Bij Hendrik Vuye en Veerle Wouters (V&W) valt er te horen dat het – juridisch – niet valt uit te sluiten dat juwelier Moens een beroep op zelfverdediging kan doen. “In de zaak van juwelier Moens is zwaar geweld gebruikt tegen personen. Het valt dus zeker niet uit te sluiten dat hij onder het huidige toepassingsgebied van zelfverdediging valt. Het gaat hier helemaal niet om loutere verdediging van goederen, wat in de huidige stand van de wetgeving niet onder zelfverdediging valt. Het huidige criterium van zelfverdediging veronderstelt geweld tegen personen”, laten de Kamerleden aan SCEPTR weten.

“Wat V&W betreft mag dit criterium worden verruimd”, reageren Vuye en Wouters op de vraag of het huidige criterium nog adequaat is. Wel waarschuwen de Vlaams-nationalisten voor Far West-toestanden. “Wat wel zou moeten kunnen is dat men zich verdedigt tegen ramkraken of inbraken. Deze zijn ook bedreigend voor de persoon die dit moet ondergaan. Het criterium ‘aanval op een persoon’ zou men beter vervangen door ‘bedreigend voor een persoon’. Dat is ruimer maar tegelijk vervallen we ook niet in excessen. Dit ruimere criterium zal in ieder geval maken dat diegenen die op proportionele wijze zijn goederen verdedigt niet gedurende maanden – of jaren – door de gerechtelijke mallemolen moet”.

Vlaams Belang: “Uitbreiding naar de verdediging van eigen goederen”

Hoewel de andere partijen zich niet wilden uitspreken over de vraag of juwelier Moens in concreto zou moeten worden bestraft, doet Vlaams Belang-woordvoerder Klaas Slootmans dit wel. Hangt het van de rechtse oppositiepartij af, dan mogen juweliers zoals Moens “uiteraard niet bestraft worden”. Hoewel ook Vlaams Belang niet wil raken aan het geweldsmonopolie van de overheid, moet de burger “in de mogelijkheid blijven om zichzelf en zijn naasten en zijn eigendom of handelszaak te verdedigen”.

(Lees verder onder de tweet.)

De overheid kan volgens het Vlaams Belang “nooit overal tegelijk en steeds even kordaat […] optreden tegen criminaliteit”. “Het recht van verdediging of noodweer vormt voor de burger de laatste zekerheid die hij heeft tegen criminele aanvallen. Dit basisrecht is volledig in de verdrukking gekomen. Het Vlaams Belang eist al jaren dat het recht op noodweer uitgebreid zou worden naar de verdediging van eigen goederen. Vanuit de linkerzijde wordt geschreeuwd dat dit zou leiden tot een cowboysamenleving, maar dit is klinkklare onzin. Wij vragen niets meer dan de overname van de actuele wetgeving ter zake van Nederland en Duitsland”, laat Slootmans aan SCEPTR weten.

(Lees verder onder de tweet.)

Sp.a: “Juridisch gezien is de wetgeving nog steeds adequaat”

Volgens de sp.a is het aan het gerecht om te oordelen “waar ze de grens trekken van wettige zelfverdediging”. “Want de andere kant van de medaille is het recht in eigen handen nemen”, laat de partij aan SCEPTR weten. Juridisch gezien is de wetgeving omtrent de wettelijke zelfverdediging volgens de socialisten “nog steeds adequaat”.

Open Vld-woordvoerder Kristof Windels werd voor het schrijven van dit stuk eveneens gecontacteerd maar kon geen tijd vinden om een standpunt te formuleren. Van PVDA en Groen ontving SCEPTR geen reactie.