Havenstad Zeebrugge kreunt onder een golf van criminaliteit. Die is volgens de inwoners van Zeebrugge te wijten aan de forse toename van illegalen in de stad. De afgelopen dagen werden tientallen inbraken en diefstallen gepleegd en zou ook een verkrachting hebben plaatsgevonden. De inwoners willen het heft in eigen handen nemen. Vlaams Belang roept op om een gesloten instelling op te richten.

De problematiek van illegalen (of zogenaamde transitmigranten) die geen asiel willen aanvragen in ons land sleept al jaren aan. Via vrachtwagens of schepen proberen de illegalen Groot-Brittanië te bereiken. In de buurt van snelwegparkings of havens krijgt men dan ook regelmatig te maken met overlast van de illegalen. Vrachtwagenchauffeurs en, havenarbeiders bijvoorbeeld worden vaak slachtoffer van geweld en agressie van de illegale transitmigranten.

In havenstad Zeebrugge wordt men nu al ruime tijd geteisterd door de overlast van illegalen. Een tijdje geleden kwam het verschillende keren tot confrontaties tussen illegalen en havenpersoneel. De illegalen bekogelden daarbij het havenpersoneel met stenen. Maar ook gewone burgers worden alsmaar vaker slachtoffer van de toenemende criminaliteit van illegalen in Zeebrugge.

Inbraak, diefstal, aanranding

De afgelopen dagen alleen werd ingebroken in tientallen wagens, woningen, werden diefstallen gepleegd in allerlei winkels en zou er ook een aanranding hebben plaatsgevonden. Volgens de inwoners bestaat er geen twijfel over het feit dat er een verband bestaat tussen het toenemend aantal illegalen in de stad en de forse toename in criminaliteit. Tientallen illegalen werden de afgelopen dagen gearresteerd, maar al even snel opnieuw vrijgelaten. Het gaat voornamelijk om Noord-Afrikanen.

Steeds meer klinkt bij de inwoners van Zeebrugge het geluid om het heft in eigen handen te nemen. Volgens hen ontbreekt het bij de politie immers aan daadkracht. De politie roept op om dat niet te doen, en steeds eerst de politie te verwittigen. “We vragen iedereen om de officiële weg te bewandelen en verdachte situaties meteen te melden aan de politie. Dat is en blijft de enige correcte oplossing”, klinkt het.

Gesloten instelling

Bij Vlaams Belang vraagt men al langer om oplossingen voor het probleem van illegale transitmigranten in de kuststreek. “De situatie in Zeebrugge dreigt uit de hand te lopen als er niet efficiënter wordt opgetreden door de lokale en federale overheid. Een kat-en-muisspel waarbij illegalen een tijdlang worden opgepakt en dan terug de illegaliteit worden ingestuurd, leidt tot niks”, aldus lijsttrekker Stefaan Sintobin.

Vlaams Belang pleit voor een gesloten instelling waar illegalen kunnen vastgehouden worden tot ze gerepatrieerd worden. “Namens Vlaams Belang Brugge herhaal ik dan ook onze eis tot de oprichting van een gesloten instelling voor illegalen in de kuststreek of bij uitbreiding in West-Vlaanderen. Burgemeester Renaat Landuyt moet hierin een pro-actieve rol in opnemen. Oppakken, opsluiten en effectief uitwijzen. Dit is pas kordaat beleid. Zeebrugge mag geen nieuw Calais worden.”