Gisteren paste de Kamer van Volksvertegenwoordigers haar reglement aan. Kamerleden die minder dan 80 procent van de commissiestemmingen bijwonen, krijgen een financiële sanctie. Het probleem? Het aangepaste reglement voorziet in een achterpoortje waardoor Kamerleden die zich laten vervangen in de commissies worden geacht aanwezig te zijn. “Een unieke situatie, niet werken en toch volop betaald worden”, klink het bij Veerle Wouters (V&W).

Vorig jaar belandde Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) in een flinke mediastorm. Zo zou hij – voor zo’n 2.000 euro per vergadering – in de adviesraad van Telenet hebben gezeten. Hoewel later bleek dat Bracke geen euro van Telenet had ontvangen, gonsde in de Kamer de roep om politieke vernieuwing. Een speciaal daarvoor opgerichte en daarnaar vernoemde werkgroep werd belast om allerlei voorstellen uit te werken die het politieke bedrijf bij de tijd zouden moeten brengen. Naast het verminderen van het loon van de Kamervoorzitter werd er een voorstel naar voren geschoven om minder actieve, spijbelende, Kamerleden financieel aan te pakken.

Dit voorstel heeft grosso modo de volgende krachtlijnen: is een Kamerlid minder dan 80 procent aanwezig bij de commissiestemmingen, dan verliest hij of zij 10 procent van haar vergoeding. Is men echter minder dan 70 procent, dan wel 50 procent, van de zittingen aanwezig, dan verliest het Kamerlid respectievelijk 30 procent en 60 procent van zijn of haar vergoeding. Normaliter zou deze regeling ervoor moeten zorgen dat de zogenaamde fantoomparlementsleden minder zouden verdienen.

Achterpoortjes

Aan de goedgekeurde regeling is één groot nadeel verbonden: Kamerleden die zich laten vervangen worden geacht aanwezig te zijn. De zogenaamde fantoomparlementsleden – veelal de partijvoorzitters – kunnen bijgevolg zonder financiële sanctie afwezig blijven. “De fantoomparlementsleden kunnen gewoon hun gang blijven gaan. Zelfs indien ze nooit in een commissie aanwezig zijn, behouden ze hun parlementair wedde. Dat is een unieke situatie, niet werken en toch volop betaald worden”, reageert Veerle Wouters (V&W) tegenover SCEPTR.

Eergisteren, tijdens de bespreking van de regeling, werd hier vanuit de meerderheid geen bezwaar tegen gemaakt. Integendeel, noch het amendement van de V&W-fractie – om dit achterpoortje te sluiten – noch het amendement van Olivier Maingain (Défi) – om publiekelijk bekend te maken wie een financiële straf kreeg – haalde het. “Di Rupo en De Wever hebben hun schaapjes op het droge”, analyseert Hendrik Vuye (V&W). “Ze kunnen rustig verder alleen de donderdag op het knopje komen duwen. Hun partijslaafjes zullen hen wel vervangen. De particratie ten top: politiek profitariaat van de ene en politiek proletariaat in hoofde van de vervangers”.

In een reactie aan SCEPTR laat de N-VA weten dat het voorstel van Vuye voor tandengeknars zorgde. De reden volgens de N-VA? “Het eerste slachtoffer van een dergelijke regeling zou Vuye zelf zijn. We zien hem in geen enkele commissie actief zijn sinds hij bij ons weg is”.