In principe is het vrijwillig afbreken van een zwangerschap in België strafbaar volgens het Strafwetboek. Meerderheidspartijen N-VA, CD&V, Open Vld en MR zouden abortus volgens De Standaard evenwel uit het Strafwetboek willen halen. Daarover bereikten de vier partijen een akkoord.

Volgens het Strafwetboek is abortus normaliter een misdrijf, tenzij er aan een aantal voorwaarden is voldaan. De meerderheidspartijen kwamen echter overeen om de vrijwillige zwangerschapsonderbreking uit het strafwetboek te halen en in een afzonderlijke wet te regelen. “Abortus zal in een aparte wet komen, maar de sancties die op dit moment staan op het niet-naleven van de voorwaarden rond abortus, blijven behouden”, laat CD&V-woordvoerder Steffen Van Roosbroeck optekenen in De Standaard.

Nagenoeg iedereen positief over nieuwe abortus-regeling

Het wetsvoorstel om de ingreep uit het strafwetboek te halen komt er onder aansturen van premier Charles Michel (MR) en Open Vld. Maar ook bij CD&V – die zich meestal ethisch eerder conservatief opstellen – reageert men tevreden. Justitieminister Koen Geens (CD&V) zegt er via de VRT wel meteen bij dat de decriminalisering niet betekent dat men de ingreep als een gewone medische behandeling mag beschouwen. “Abortus zal strafbaar blijven op de wijze waarop het vandaag strafbaar is, maar het zal niet meer in het strafwetboek voorkomen”, zo vertelt Geens tegenover de VRT. “Het zal voortaan in een aparte strafwet geregeld worden, zoals dat ook het geval is voor euthanasie.”

Bij Open Vld zijn ze alvast zeer enthousiast. “Het feit dat abortus nog in ons strafwetboek stond, was culpabiliserend en stigmatiserend voor de vrouw”, vertelt Kamerlid Carina Van Cauter (Open Vld) ook tegenover de openbare omroep. Ook het verwijderen van de vroegere wettelijke voorwaarde – het uiten van een ‘noodsituatie’ vooraleer men kan overgaan tot het aborteren van een ongeboren baby – wordt verwijderd uit de nieuwe wet en gebeurde op aansturen van Open Vld.

Oppositiepartijen zoals sp.a reageren tevens positief. Enkel het rechtsconservatieve Vlaams Belang, tevens de enige Belgische partij die zich nog formeel kant tegen abortus, wil de definitieve teksten afwachten, “maar zoals [de zaken] nu verwoord zijn in de pers zullen wij dit niet goedkeuren”, aldus Kamerlid Barbara Pas (Vlaams Belang) in een reactie aan SCEPTR.