Volgens Marc Descheemaecker, de voorzitter van de raad van bestuur van De Lijn, zou Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws de vervoersmaatschappij hebben aangeboden om voor 10.000 euro zijn klacht te laten vallen. Pittig detail: in Terzake stelde Descheemaecker dat de sp.a’er zijn bankrekeningnummer alvast op zijn brief had vermeld.

In de aanloop naar de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen kreeg de sp.a met verschillende tegenslagen af te rekenen. Vooral lokaal voorzitter Tom Meeuws kwam herhaaldelijk in de problemen. Zo had hij zeer innige contacten met een vertegenwoordiger van Land Invest, heeft hij zelf een huis als belegging en last but not least: de man is het onderwerp van een gerechtelijk onderzoek. Dit laatste spitst zich toe op zijn periode als Antwerps De Lijn-directeur. Toen probeerde Meeuws zich, door allerlei facturen te versnijden, te onttrekken aan de controle van zijn Raad van Bestuur. Eerder verklaarde Descheemaecker, evenwel dat de zogenaamde ‘sjoemelfacturen’ “[slechts] een technisch elementje” zijn.

Descheemaecker over aanbod Meeuws: “Uiteraard afgewezen”

De voorzitter van de Antwerpse sp.a laat zich echter niet doen. Zo kondigde hij eerder al aan om gerechtelijke stappen te ondernemen. “De enige stap die ik zelf heb ervaren was een brief die hij begin april heeft gestuurd waarin hij aan De Lijn heeft aangeboden geen rechtszaak aan te spannen indien we hem een vergoeding van 10.000 euro zouden betalen”, stelde Descheemaecker daarover vandaag in ‘Terzake’. Meeuws zou in die brief alvast zijn bankrekeningnummer hebben vermeld.

De bestuursraadvoorzitter verklaarde daarnaast tegenover Terzake dat hij het bestaan van deze brief kan bewijzen. Tevens zou De Lijn het aanbod van Meeuws hebben afgewezen. “We hebben daarop gereageerd en hem gezegd dat De Lijn helemaal niks verkeerd heeft gedaan. We hebben dit uiteraard afgewezen”, klonk het.