Bij de akkoorden die de regering-Michel in het verleden sloot ging het weleens mis bij de uitvoering. Over de uitwerking van het huidige Zomerakkoord is Open Vld-vicepremier Alexander De Croo optimistischer. De reden? Geen enkele regeringspartij heeft zwaar moeten bloeden. Daarnaast stelt de vicepremier tegenover Het Laatste Nieuws dat de kracht van verandering – de slogan van de N-VA – “een scheet” is gebleken bij de redesign van de overheid.

Hoewel premier Charles Michel (MR) zijn regering als “historisch” omschrijft, kreeg zijn huidige zomerakkoord felle kritiek van de media. “Het staat journalisten vrij commentaar te geven. Maar hun kritiek strookt niet met de realiteit. Veel commentatoren missen de expertise om het belang van dit akkoord te kunnen inschatten”, reageerde de regeringsleider dit weekend in De Tijd. Volgens hem zijn experten, professoren en werkgeversorganisaties wel positief over het akkoord.

Hoewel De Croo de regering-Michel nog niet “historisch” durft te noemen, heeft ze volgens hem wel iets uniek gedaan namelijk een grote sanering koppelen aan lastenverlagingen en jobcreatie. Een regering-Michel II – met dezelfde samenstelling – wijst de Open Vld-vicepremier allerminst af. “Als we de lat hoger kunnen leggen dan vandaag, waarom niet?”, stelt hij in Het Laatste Nieuws. Een alternatieve optie, namelijk CD&V vervangen door Groen, is volgens hem “niet evident”. “Ik vind dat Kristof Calvo goeie ideeën heeft over hoe we dit land kunnen hertekenen, maar sociaal-economisch klinkt hij mij eerder als een vakbondsman dan als een hervormer“, klinkt het.

De Croo over redesign overheid: “Daar is de kracht van verandering een scheet gebleken”

De regering-Michel – waarvan alle Vlaamse partijen een begrotingsevenwicht beloofden – krijgt flinke kritiek op het gevoerde begrotingsbeleid. Hoewel De Croo tevreden is met de geleverde inspanningen, mocht het wat hem betreft wat meer zijn. “Had het van Open Vld alleen afgehangen, dan waren we nu al in evenwicht. Helaas zijn er op een bepaald moment zeer grote bedragen in de begroting geschreven, waarvan nog altijd geen euro gerealiseerd is. Denk aan de beruchte redesign van de overheid. Daar is de kracht van verandering een scheet gebleken”, stelt hij tegenover Het Laatste Nieuws.

https://twitter.com/HendrikVuye/status/1023853759347216384

Dat De Croo – zoals een N-VA-topper stelde – zijn broek laat zakken zodra hij zijn trofee binnen heeft, klopt volgens hem niet. “Kijk, als je alle begrotingen samen neemt, dan blijkt dat meer dan de helft van alle structurele inspanningen gebeurd is door Open Vld. Kom mij dus alstublieft de les niet spellen. Zonder ons was er gewoon geen structurele verbetering van de begroting geweest”.

De Croo: “Optimistischer over de uitvoering”

De Open Vld-vicepremier is optimistischer over de uitvoering van het huidige akkoord, dan over het vorige. “De afgelopen jaren zijn er in deze regering akkoorden gesloten waarvan we allemaal wisten: hier gaat één van ons vier zwaar op bloeden”, zegt hij aan Het Laatste Nieuws. “We hebben allemaal kunnen vaststellen dat zoiets zich wreekt tijdens de uitvoering van die akkoorden. Omdat iedereen daar lessen uit getrokken heeft, was de sfeer tijdens deze onderhandelingen anders. Daarom ben ik vandaag veel optimistischer over de uitvoering van wat besproken is.”