David Davis, de Britse minister bevoegd voor de Brexit, heeft zijn ontslag ingediend bij premier Theresa May. Davis, een voorstander van een ‘harde Brexit’, vindt de plannen van May veel te toegeeflijk aan de Europese Unie. De positie van premier May komt hiermee ernstig onder druk te staan.

“De algemene richting van het beleid zal ons in het beste geval een zwakke, en misschien een onontkoombare, onderhandelingspositie brengen”, schreef David Davis in zijn ontslagbrief. Hij bekritiseerde het besluit van premier Theresa May om een “gemeenschappelijk wetboek” met de EU te behouden, dat een afspiegeling vormt van de regels en voorschriften van de Unie.

Davis wil geen “aarzelende dienstplichtige” zijn

Voorts zou volgens de minister “de controle over grote delen van onze economie aan de EU worden overdragen” en zou “de controle over onze wetten terugkeren zeker niet terugkeren” indien de plannen van May gevolgd zouden worden. “Het lijkt mij dat het nationale belang dat mijn departement een minister vereist die enthousiast gelooft in uw aanpak, en niet slechts een aarzelende dienstplichtige”, aldus Davis.

May antwoordde op zijn brief dat zij het niet eens was met de “karakterisering van het beleid dat wij vrijdag in het kabinet zijn overeengekomen”. De premier bedankte hem wel voor zijn werk.

Het ontslag werd positief onthaald door Brexit-campagnevoerders in de ‘Conservative Party’. Zij zijn van mening dat het plan van premier Theresa May om aan te dringen op zo nauw mogelijke handelsbetrekkingen met de EU het idee van een ‘harde Brexit’ ondermijnt. Zij willen een zo volledig mogelijke breuk met de EU.

Het aftreden van David Davis lijkt anderen aan te sporen zijn voorbeeld te volgen. Ook Steve Baker, die voor Davis werkte, zou ontslag hebben genomen. Baker stond bekend als iemand van de harde lijn en gaf de conservatieve Brexit-campagnevoerders geloof in het proces. Ook Suella Braverman zou ontslag hebben genomen uit het departement dat bevoegd is voor de Brexit.

May onder druk

Nog geen twee dagen geleden hield premier May een crisisvergadering met ministers om de diepe verdeeldheid over de aanpak van de Brexit te overwinnen. Met nog maar negen maanden te gaan voordat het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt en iets meer dan drie maanden voordat Brussel een overeenkomst op tafel wil hebben, werd May onder zware druk gezet om in haar kaarten te laten kijken.

De klachten binnen haar eigen partij doen de vraag rijzen of May later dit jaar wel de nodige parlementaire steun kan vinden als een overeenkomst met de EU wordt bereikt over de Brexit. Het zou zelfs kunnen leiden tot een uitdaging van haar positie als leider van de Conservatieven.

Jacob Rees-Mogg, een populaire leider van het parlementaire Brexit-kamp, zei dat het aftreden van Davis bewees dat hun bezorgdheden gegrond waren. “Het is essentieel belangrijk aangezien het aantoont hoe goed de gegronde zorgen over [de plannen van May] zijn”, zegt Rees-Mogg aan Reuters.