De politiediensten van België, Nederland en Luxemburg zullen in de toekomst nauwer gaan samenwerken. In het bijzonder moeten grensoverschrijdende achtervolgingen en informatie-uitwisseling vlotter georganiseerd worden. Er is vandaag een bijeenkomst in Brussel georganiseerd om dit alles te formaliseren. Dat brengt de Nederlandse staatsomroep NOS.

De politiediensten van de Benelux-landen kunnen voortaan in de politieregisters van alle drie landen kijken, dit zonder bijzondere verzoeken. Hierdoor moet de werklast dalen, samen met het aantal rechtshulpverzoeken. Zelfs de centrale overheidsregisters in de drie landen moeten door elke politiedienst geraadpleegd kunnen worden, weliswaar onder strikte voorwaarden. Het gaat hierbij onder meer om de Basisregistratie Personen. “Nieuw Benelux-politieverdrag is een feit”, zo tweet Binnenlandminister Jan Jambon (N-VA) deze ochtend. “Teksten zopas ondertekend in Egmontpaleis [te] Brussel.”

Achtervolgingen, verhoren en anti-terreur

Naast de informatie-uitwisseling, komt er ook een uitgebreide integratie op het vlak van veldwerk. Belgische rechercheurs zullen zelfs vragen kunnen stellen aan getuigen die in Nederland verblijven, op voorwaarde dat er een Nederlandse opsporingsambtenaar aanwezig is bij het verhoor. En agenten – van welk Benelux-land dan ook – zullen achtervolgingen steeds kunnen voortzetten als een grens tussen een van de landen wordt overgestoken. Hiervoor moest eerst toestemming gevraagd worden. Tot slot zullen Belgische, Nederlandse of Luxemburgse antiterreureenheden overal in de Benelux kunnen ingezet worden.

Het akkoord breidt een reeds bestaande Benelux-politiesamenwerking uit die sinds 2006 in voege is. Er was echter al langer vraag om deze samenwerking uit te breiden, ook binnen de politie. Incidenten zoals met de IS-terrorist Ibrahim el-Bakraoui, die mee verantwoordelijk was voor de 22/03-aanslagen, moeten voortaan vermeden worden. El-Bakraoui verbleef ongestoord in Nederland voordat hij de aanslagen in Zaventem en Brussel mee hielp uitvoeren. Dit zonder dat de Nederlandse autoriteiten wisten dat hij werd gezocht in België.