Drie dagen na de Vlaamse feestdag zei Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) in een interview met de tijd dat hij na de verkiezingen van 2019 het confederalisme weer op de onderhandelingstafel wil. Dat thema werd door zijn partij in de afgelopen legislatuur in de koelkast gestopt. Zijn partijvoorzitter Bart De Wever reageerde eerder al: “We zien na de verkiezingen wel of het erin zit.”

Bij de federale en regionale verkiezingen van 2019 wil Weyts het communautaire thema weer op de agenda zien staan. Meer bepaald het confederalisme moet volgens hem ingevoerd worden. In dat politieke systeem zullen de Vlaamse en Waalse regering de meeste bevoegdheden van België overnemen, en blijft de federale regering nog met een handvol bevoegdheden over. Volgens Weyts zijn er twee keuzes: “Ofwel gaan we door met de huidige formule, waarbij de ene gemeenschap de andere domineert (…) De tweede optie is de confederale omslag.”

Weyts vindt wel dat we van geluk mogen spreken met de “centrumrechtse, Vlaams geïnspireerde” federale regering die nu aan de macht is. “Die voert een beleid waartegen in Wallonië heel wat protest leeft. De Franstaligen hebben centrumlinks gestemd en krijgen een centrumrechtse regering. Maar in de vorige regering-Di Rupo was het spel omgekeerd. Als volksnationalist geloof ik niet in dat systeem”, aldus Weyts. Ook voor de Franstaligen brengt het confederalisme voordelen, volgens de minister krijgen ze dan een beleid waarvoor ze gestemd hebben. Of het confederalisme er ook zal komen hangt volgens Weyts af van het mandaat van de kiezer en wie tegenover de N-VA aan de onderhandelingstafel zit.

Weyts wil echter niet dezelfde weg op als bij de zesde staatshervorming: “Nog eens een paar trofeetjes binnenhalen, waardoor alles nog inefficiënter wordt, dat spel gaan we niet spelen (…) In de zesde staatshervorming zijn bepaalde discussies gewoon blauwblauw gelaten. Volgens de Vlamingen is de bevoegdheid overgedragen, volgens de Franstaligen helemaal niet.” Volgens Weyts zijn er talloze voorbeelden over bevoegdheidsdiscussies. Zelf haalt hij als voorbeeld aan dat hijzelf bevoegd is voor de rijopleiding, maar federaal minister François Bellot (MR) bevoegd is voor het rijbewijs.

Of hij ambitie heeft om Vlaams minister-president Geert Bourgeois op te volgen laat hij tussenbeide. “Ik denk dat we de fond hebben gelegd voor economische groei. Nu moeten we een versnelling hoger schakelen en het welvaartsniveau van de succesvolste regio’s in Europa bereiken, zoals Beieren en Noordrijn-Westfalen. Vlaanderen heeft de ambitie om te wedijveren met de Europese topregio’s al een tijd gelost, maar daar moet onze lat liggen”, besluit Weyts.