De Staatsveiligheid, de militaire veiligheidsdienst (ADIV) en het Centrum voor Cyberbeveiliging werken aan een plan dat Russische beïnvloeding bij de federale verkiezingen moet tegengaan. Dit werd door Ingrid Van Daele, de woordvoerster van de Staatsveiligheid, bevestigd aan de krant De Standaard.

De voorbije maanden werden er zowel bij de Staatsveiligheid als bij de ADIV middelen vrijgemaakt om pogingen tot (Russische) beïnvloeding bij de parlementsverkiezingen tegen te gaan. Hoewel Van Daele tegenover De Standaard weinig kwijt kan over de precieze aanwending hiervan, geeft ze mee dat de veiligheidsdiensten nieuwe tools ter beschikking kregen. Deze zouden de diensten moeten toelaten om dieper op sociale netwerken zoals Facebook te zoeken naar pogingen tot beïnvloeding.

Beïnvloeding publieke opinie door Rusland?

Uit een onderzoek van de Nederlandse krant NRC zou evenwel blijken dat de Russen verder willen gaan dan het louter beïnvloeden van de verkiezingen. Zo werden er na de terroristische aanslagen in Brussel 940 Nederlandse tweets verstuurd die allemaal én islamkritisch zijn én verzonden werden door accounts verbonden aan het Internet Research Agency (IRA). Dit ‘agentschap’ zou volgens de krant een ‘trollenfabriek’ in Sint-Petersburg zijn.

Het hoofdthema van de Russische trollen? De ‘islamisering’ van Europa. Zo zouden ze in de nasleep van de terroristische aanslagen in Brussel islamkritische hashtags zoals #IslamIsTheProblem en #IslamKills gehanteerd hebben. Daarnaast mengden ze zich in het Nederlandse vluchtelingendebat en riepen ze op om in de aanloop van de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen voor PVV-kopstuk Geert Wilders te stemmen.

(Lees verder onder het uitgelicht artikel.)

Twijfel zaaien

Het uiteindelijke doel van het Russische trollenleger is voor verschillende Westerse inlichtingendiensten vrij duidelijk: de tegenstander destabiliseren. Zo resulteert interne chaos bij Westerse landen uiteindelijk in een verzwakking van de NAVO.

Toch dienen de activiteiten van de Russische trollen op het grondgebied van de Lage Landen met korrel zout genomen te worden. Zo was er geen sprake van een grootschalige campagne ten voordele van Wilders. Naast het gegeven dat het aantal teruggevonden tweets ten voordele van de Nederlandse politicus (te) beperkt is, nam het aantal tweets niet toe in de aanloop naar de verkiezingen.

“Welkom in de Nieuwe Koude Oorlog”

Na de Koude Oorlog stopten de Amerikanen volgens Kenneth Lasoen (UGent), specialist inlichtingendiensten, met het verspreiden van desinformatie. De Russen daarentegen gingen hier evenwel mee door. “Ik zou zeggen: ‘Welkom in de Nieuwe Koude Oorlog'”, stelt hij tegenover De Standaard. Dat de Russen anti-islamgevoelens proberen aan te wakkeren is volgens hem niet onlogisch. Volgens hem willen ze de samenleving zo destabiliseren. “Hoe onstabieler ons systeem, des te beter voor hen. En hoe kunnen ze beter instabiliteit creëren dan door te surfen op de bestaande anti-islamgevoelens?”, klinkt het.