Het ooit zo rustige en vredevolle Zweden wordt de laatste maanden en jaren geteisterd door zware criminaliteit. Allochtone criminele drugbendes voeren er openlijk hun oorlogen uit, met veel dodelijke slachtoffers tot gevolg. Ook seksueel geweld nam de laatste jaren fors toe in Zweden. Allochtonen zijn sterk oververtegenwoordigd in de criminaliteitsstatistieken.

Zweden profileerde zich als een humanitair rolmodel gedurende de vluchtelingencrisis. Tot 2016 was het in Zweden relatief eenvoudig om een verblijfsvergunning te krijgen, wat voor een aanzuigeffect zorgde. In enkele jaren tijd verwelkomde Zweden honderdduizenden vreemdelingen. Dat heeft tot gevolg dat een significant percentage van de Zweedse bevolking nu van buitenlandse origine is, gezien het feit dat Zweden nog geen 10 miljoen inwoners telt.

Die toestroom van vreemdelingen zorgde voor een schokgolf aan criminaliteit in het Scandinavische land. Intussen heeft Zweden de twijfelachtige eer bovenaan de ranglijst te prijken als het gaat over criminaliteit. Enkel gebieden waar Italiaanse maffia of Mexicaanse drugkartels actief zijn kunnen concurreren met Zweden.

No-go areas

Allochtonen zijn sterk oververtegenwoordigd in de Zweedse misdaadstatistieken. Van de 100 getoetste daders en verdachten van vuurwapenmisdaad in Zweden, zijn er 90 van allochtone origine. In de Zweedse hoofdstad Stockholm heeft maar liefst 94,5% van de criminelen een migratieachtergrond. Dat blijkt uit onderzoeken van onafhankelijke instanties. De Zweedse overheid weigert immers om de etnische achtergrond van criminelen te registreren.

Intussen blijft het bendegeweld in Zweden onverminderd voortgaan. Criminele drugsbendes vechten hun drugsoorlogen uit op straat wat niet zelden leidt tot dodelijke slachtoffers. Het aantal dodelijke schietpartijen is sinds de jaren 90 vertienvoudigd, maar ook seksueel geweld is exponentieel toegenomen in Zweden, een trend die gelinkt wordt aan de toestroom van vreemdelingen.

Zweden telt nu 61 gebieden die de politie definieert als ‘bijzonder kwetsbaar’ en een twintigtal no-go areas, gebieden waar politie en hulpdiensten bijna niet meer kunnen komen. Ze hebben een aantal dingen gemeenschappelijk: een hoge concentratie migranten, torenhoge werkloosheid en zware criminaliteit. “De criminelen zijn een grens over gegaan. Eerst schoot men elkaar nog door de knieën, nu door het hoofd”, aldus criminoloog Mikael Rying.

Seksueel geweld

Naast zwaar bendegeweld, neemt ook seksueel geweld buitengewone proporties aan in Zweden. Volgens niet officiële cijfers – Zweden weigert immers statistieken bij te houden over de achtergrond van de daders – zou zo’n 85 procent van de daders van seksueel geweld een migratieachtergrond hebben. Ook het aantal groepsverkrachtingen nam spectaculair toe in Zweden.

De Zweedse stad Malmö bijvoorbeeld werd de laatste maanden opgeschrikt door verschillende groepsverkrachtingen. Vrouwen wordt er geadviseerd ‘s avonds binnen te blijven. De Zweedse krant Expressen deed onderzoek naar die nieuwe trend van groepsverkrachtingen. Uit hun onderzoek bleek dat maar liefst 98% van de groepsverkrachters in Zweden van buitenlandse origine is.