De N-VA valt de gewestregering in Brussel van minister-president Rudi Vervoort (PS) frontaal aan. Inzet is onder meer de toegekende subsidie van 31.825 euro aan vzw Objectif om vreemdelingen te “sensibiliseren” voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De N-VA vraagt zich immers af op welke basis men deze vzw heeft gekozen en verwijt Vervoort willekeur. “Vriendjes van de regering [krijgen] een voorkeursbehandeling”, zo laat Johan Van den Driessche, fractievoorzitter van de N-VA in het Brussels parlement, optekenen.

Eind vorig jaar kwam aan de hand van het Brussels begrotingsontwerp voor 2018 aan het licht dat men een informatiecampagne wilde organiseren om vreemdelingen te mobiliseren voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Hiervoor wordt 181.000 euro vrijgemaakt ten bate van een private organisaties die moeten instaan voor het verschaffen van die ‘sensibiliseringscampagne’. Een ruime 30.000 euro hiervan gaat naar de linkse vzw Objectif. En dat is niet naar de zin van de Brusselse N-VA, die vriendjespolitiek vermoedt.

“Op basis van welke criteria kreeg deze vzw het privilege om voor anderen geselecteerd te worden?”

De Brusselse ministerraad van 3 mei besliste om een subsidie toe te kennen van 31.825 euro aan vzw Objectif om niet-Belgen bewust te maken van de gemeenteraadsverkiezingen later dit jaar. Maar de Brusselse regering besliste pas op 17 mei om een openbare subsidieoproep voor verenigingen in dit kader te lanceren via de officiële gewestwebsite. “Dat is dus nadat de regering al beslist had subsidies toe te kennen aan vzw Objectif. Op basis van welke criteria kreeg deze vzw het privilege om voor alle andere te worden geselecteerd?”, zo vraagt Brussels N-VA-woordvoerder Jan Hellemans in een persmededeling.

Na hierover ondervraagd te worden door Van den Driesche stelde Brusselse Financiënminister Guy Vanhengel (Open Vld) namens Vervoort dat de vzw in kwestie wegens haar “prominent” karakter zo vroeg kon rekenen op een toegekende toelage. In L’Echo antwoordt het kabinet van Vervoort zelf: “We hebben omwille van strategische redenen beslist geen openbare oproep voor projecten te maken, maar te werken met een vzw die gedistingeerd is inzake de geviseerde problematiek”.

“Het is onaanvaardbaar dat de vriendjes van de regering een voorkeursbehandeling krijgen en de toegekende subsidies om niet-Belgen te mobiliseren om te stemmen naar politiek gekleurde, linkse verenigingen gaan”, zo bekritiseert Van den Driessche deze uitleg echter. ”Deze linkse regering besmet onze democratie.

(Lees verder onder de tweet.)

Nog drie andere vzw’s in Brussel vallen in de prijzen

Drie andere vzw’s – vzw Centre Bruxellois d’Action Interculturelle (CBAI), vzw Passe Muraille en vzw Migration Policy Group – worden tevens een toelage toegekend om zo veel mogelijk vreemdelingen bolletjes te laten kleuren in oktober. Deze subsidies werden toegekend op 29 mei. Dat is slechts 13 dagen na de publicatie op de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, “wat een ongezien snel handelen vereiste vanwege de betrokken verengingen, de dienst Brusselse Plaatselijke Besturen en de regering”, zo staat verder in de N-VA-mededeling.

“Speelde de administratie en de regering maar even snel op de bal in alle andere dossiers”, vindt Van den Driessche bijtend. “Dat hier sprake is van achterkamerpolitiek is meer dan duidelijk. De regering geeft hiermee aan dat ze van transparantie nog steeds geen kaas gegeten heeft”.

Het kabinet van Vervoort is echter niet gediend met de kritiek. “De N-VA
wil een zuiver administratief proces politiseren en probeert een effectief en neutraal bestuur die beslist zonder tussenkomst van mijn kabinet in diskreditiet te brengen”, aldus een kabinetswoordvoerder in L’Echo. “Geen wonder dat de N-VA, wanneer we haar communicatie observeren, een probleem hebben met het recht van niet-Belgen om te stemmen. [Maar] dit is een grondwettelijk recht!”

(Lees verder onder de tweet.)

Politieke kleur van belang?

Van den Driessche vermoedt echter dat de politieke kleur van de betrokkenen een en ander met de toelagetoekenning te maken heeft: “Veel wordt […] duidelijk wanneer blijkt dat de voorzitter van vzw Objectif een Groen OCMW-raadslid is en de voorzitter van Passe Muraille de eerste lijstopvolger van het marxistische PVDA-PTB is. De raad van bestuur van CBAI bestaat dan weer uit weer uit gemeenteraadsleden en militanten van cdH, PS, sp.a en Ecolo, een voormalig kabinetschef van Ecolo en een voormalig Brussels Parlementslid van Ecolo”.

Volgens Vanhengel “[steunt] de selectie [evenwel] op het maatschappelijk doel van de vereniging en niet op de personen die er werken of in het bestuur zitten.” Van den Driessche blijft echter sceptisch: “Het zou dus toeval zijn dat al die vzw’s uit linkse hoek komen, wie gelooft dat?”

In 2016 stelde toenmalige PS-fractieleider in het Brussels Parlement – thans Brussels burgemeester – Philippe Close nog voor om het vreemdelingenkiesrecht uit te breiden naar de verkiezingen van de Gewesten en Gemeenschappen. In 2015 telde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maar liefst 398.726 niet-Belgen.

ADVERTENTIE