De Belgische politiezones tellen momenteel 589 vaste ANPR-camera’s en 133 mobiele ANPR camera’s. Maar slechts twee van deze ANPR-systemen staan niet in Vlaanderen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt er één en Wallonië telt er één. Van de mobiele camera’s zijn er maar 22 opgesteld buiten Vlaanderen. Dat blijkt uit informatie van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) die Kamerlid Brecht Vermeulen (N-VA) opvroeg.

Vermeulen is weinig tevreden over de communautaire scheeftrekking. “Slimme camera’s bevorderen zowel het werk van de politie op straat als de informatie-uitwisseling tussen politiezones”, aldus Kamerlid Vermeulen. “Daarom moeten ook Lokale besturen in Brussel en Wallonië hierop inzetten, want criminaliteit stopt niet aan de taal- en gewestgrenzen”.

Vlaanderen heft het meeste terwijl criminaliteit Wallonië sterker weegt

In 2014 beschikten de lokale politiezones over 238 vaste ANPR-camera’s. In een paar jaar tijd steeg dit echter naar 589 vaste ANPR-camera’s. Het aantal mobiele slimme camera’s steeg daarentegen lichter, van 104 in 2014 naar 133 in 2016. Maar van deze ANPR-camera’s zijn alle systemen in Vlaanderen aangekocht op één in Brussel en één in Wallonië na. Van de mobiele camera’s zijn er 111 aangekocht door Vlaamse politiezones. Waalse zones hebben 13 mobiele camera’s, de Brusselse zones tellen er 9.

De ‘Automatic Number Plate Recognition’-camera’s maken gebruik van een techniek waarmee ze in staat zijn door optische tekenherkenning nummerplaten te lezen op voertuigen. De bedoeling hierbij is om alle nummerplaten te registreren en deze te vergelijken met de databanken van bijvoorbeeld niet-verzekerde, niet-gekeurde of gestolen voertuigen. “Vroeger waren patrouillerende politieagenten aangewezen op hun ervaring en zintuigen”, zo licht Vermeulen toe in een persmededeling. “Dankzij de slimme camera’s stijgt de beschikbare informatie exponentieel, waardoor ze veel gerichter kunnen werken. Dit verhoogt de doeltreffendheid van hun werk en verklaart het stijgend gebruik.”

De criminaliteit is in bijvoorbeeld Henegouwen drie tot vier keer hoger dan in West-Vlaanderen.

Maar dat alleen Vlaanderen deze moderne middelen ten volle opneemt, ondermijnt het potentieel, zo stelt de N-VA’er. “Ondanks de onmiskenbare voordelen investeren politiezones in Brussel en Wallonië nauwelijks in slimme camera’s”, aldus nog Vermeulen. “Dit is vooral verwonderlijk omdat bleek uit algemene criminaliteitscijfers die ik opvroeg dat de criminaliteit in bijvoorbeeld Henegouwen drie tot vier keer hoger is dan in West-Vlaanderen. Voor diefstallen van voertuigen of carjackings – fenomenen die beter bestrijd kunnen worden met slimme camera’s – ligt dit de voorbije jaren zelfs 6 tot zelfs 17 keer hoger. […] Dit is ook nadelig voor Vlaanderen, want criminaliteit stopt niet aan de taal-, gewest- en landsgrenzen.”

(Lees verder onder de tweet.)

Ook federale overheid heeft ANPR-plannen

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) werkt tevens aan een nationaal ANPR-project, waardoor alle bestaande systemen in één netwerk zullen samenwerken. Daarnaast bepaalt de nieuwe camerawet dat gegevens uit lokale ANPR-databanken dienen te worden overgezonden naar de nationale ANPR-databank, zodat men deze kan raadplegen in elke politiezone. “Sommige van deze maatregelen vloeien voort uit de strijd van terreur. Het vergroten van de informatiedoorstroom […] is natuurlijk voor alle vormen van criminaliteit belangrijk”, luidt het. Vorige maand bleek ook reeds dat Staatsveiligheid kan meekijken met de duizenden ‘gewone’ camera’s die de politie in werking heeft in België. Het betreft echter ook de slimme camera’s.

Vorig jaar haalde Kamerlid Barbara Pas (Vlaams Belang) nog een gelijkaardige problematiek aan. “[…] In Vlaanderen investeert men massaal in nieuwe technologie om verkeersovertredingen aan te pakken en zo het verkeer veiliger te maken en om fraude en rondtrekkende criminele bendes te klissen”, aldus Pas in mei 2017. “In Wallonië steekt men daar bij wijze van spreken geen euro in. Dit heeft natuurlijk ook financiële implicaties. In Vlaanderen, worden massaal boetes uitgeschreven en mag de Vlaming betalen; in Wallonië gebeurt dat amper.”