De Tsjechische premier Andrej Babiš (ANO) verzet zich tegen het voorstel van de Duitse bondskanselier Angela Merkel (CDU) om de migratie naar Europa aan te pakken door een onafhankelijke EU-grenspolitie. Babiš vindt grensbescherming een taak van de individuele lidstaten moet zijn.

Naast andere Centraal- en Oost-Europese landen zoals Hongarije en Polen verwerpt ook Praag het dwingend quotasysteem voor asielzoekers dat de Europese Commissie wil invoeren. Afgelopen weekend hield de Duitse bondskanselier Angela Merkel (CDU) nog een pleidooi voor een flexibel systeem waarbij landen die weigeren migranten op te nemen, kunnen compenseren door bijdragen te leveren op andere gebieden. Ook vindt Merkel dat Frontex, grenspolitie van de EU, onafhankelijk moet kunnen opereren.

“Grensbewaking taak individuele lidstaten”

De Tsjechische premier Andrej Babiš (ANO) verwerpt dat idee echter. “Het idee dat Frontex alles alleen zal bewaken is op de lange termijn niet realistisch”, aldus Babiš. “Individuele lidstaten moeten dat doen.”

Later verduidelijkte de hij dat hij niet tegen gemeenschappelijke grenscontroles was, maar dat de EU eerst het potentieel van de lidstaten moest gebruiken. “We steunen alle EU-initiatieven om illegale migratie te bestrijden”, tweette hij.

Babiš vroeg zich verder af hoe landen dan wel een bijdrage konden leveren. Ook tweette hij dat zijn land “bereid was om mee te gaan met financiële solidariteit, maar niet met sancties voor het niet accepteren van quota”.

Beleidsstandpunt Visegrád gemeengoed binnen EU

Volgens de Tsjechische premier toont de verkiezingsoverwinning door een migratiekritische partij in Slovenië en de vorming van een antisysteemregering in Italië aan dat het beleidsstandpunt van de Visegrádgroep – Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije – gemeengoed is geworden binnen de EU. “Deze mening over migratie zal in heel Europa zegevieren”, aldus Babiš. “We moeten migratie buiten het Europese continent tegenhouden en de mensen in Afrika en Syrië helpen.”