Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft het inreisverbod van president Donald Trump, dat vijf islamitische landen trof, bekrachtigd. Hiermee behaalt Trump een belangrijke en definitieve overwinning in een van de meest gecontesteerde kwesties van zijn ambtstermijn.

Vijf van de rechters stemden voor het presidentieel decreet en vier stemden tegen. Hierdoor kunnen de selectieve inreisbeperkingen gehandhaafd worden. Volgens de regering-Trump was het inreisverbod nodig vanwege veiligheidsredenen. Volgens critici, die het een ‘moslimverbod’ noemden, discrimineert het verbod echter op basis van nationaliteit en religie.

“Volledig binnen bevoegdheid van de president”

Volgens opperrechter John Roberts valt het decreet volgens het Amerikaanse federale recht “volledig binnen de bevoegdheid van de president”. “De enige voorwaarde die wordt gesteld, is dat de president van oordeel is dat de binnenkomst van de betrokken vreemdelingen schadelijk zou zijn voor de belangen van de Verenigde Staten. De president heeft hier ongetwijfeld aan die voorwaarde voldaan”, aldus Roberts.

Trump vaardigde drie ‘executive orders’, oftewel presidentiële decreten, uit om het reizen vanuit bepaalde moslimlanden aan banden te leggen. Het verbod is gericht tegen reizigers uit Syrië, Iran, Libië, Jemen en Somalië. Het omvat ook beperkte sancties tegen Noord-Korea en Venezuela.

Belangrijke juridische toets doorstaan

De president vaardigde zijn eerste reisverbod uit in januari 2017, één week na zijn aantreden. Verschillende versies van het inreisverbod zijn sindsdien verworpen door federale rechters in de staten Hawaï, Californië, Maryland en Virginia. De overheid probeerde om het beleid te wijzigen om de wettelijke toets te doorstaan.

De huidige versie dateert van december 2017 en krijgt dus groen licht van de hoogste rechterlijke instantie van de Verenigde Staten. Het was tot nu toe de eerste belangrijke juridische test voor het beleid van Trump en zou kunnen leiden tot een uitbreiding van de presidentiële macht, vooral op het vlak van het migratiebeleid.