Uit een nieuw rapport van de rechtse denktank The Heritage Foundation blijkt dat er in Europa sinds 2014 182 doden en 814 gewonden zijn gevallen bij terreuraanvallen gepleegd door asielzoekers en vluchtelingen.

Sinds 2014 werden in Europa meer dan duizend mensen vermoord of verwond bij terreuraanslagen gepleegd door asielzoekers. In totaal werden er 194 islamistische aanslagen gepleegd, waarbij 357 doden en 1.678 gewonden vielen. Van die 194 aanslagen werden er 32 – oftewel 16 procent – gepleegd door asielzoekers of mensen die zich voordeden als asielzoekers, daarbij vielen 182 doden en 814 gewonden. Een van die aanslagen was die van 22 maart in Brussel. Een van de medeplichtigen in die zaak, maar niet een van de rechtstreekse daders, was Sofien Ayari, die met een groep vluchtelingen van Griekenland tot in Duitsland is gereisd.

“Schuld van ondoordacht migratiebeleid”

Volgens terreurexpert Robin Simcox is het “verontrustend eenvoudig” voor jihadisten om zich tussen echte vluchtelingen te verschuilen omdat de grenzen van het Europese continent zwaar onder druk staan. Volgens hem hebben de Europese leiders “onbedoeld de terroristische dreiging vergroot” als direct gevolg van hun “rampzalige” aanpak van de migratiecrisis.

“Een ondoordacht immigratiebeleid heeft het plegen van aanslagen vergemakkelijkt”, staat in het rapport. “De Europese leiders waren ofwel naïef over de risico’s, ofwel verzuimden ze het om eerlijk met het publiek te communiceren over de gevolgen die het accepteren van zulke grote hoeveelheden mensen zou hebben voor de veiligheid.”

Duitsland vaakst getroffen

Bij het merendeel van de terreuraanslagen kon men een rechtstreeks verband met Islamitische Staat vaststellen. De meeste aanslagen vonden in Duitsland plaats en Syriërs zijn het vaakst betrokken van alle nationaliteiten. De meeste terroristen waren reeds geradicaliseerd voordat zij Europa binnenkwamen. Al worden sinds 2016 steeds meer mensen na aankomst gehersenspoeld via IS-propaganda op het internet.

In het verslag worden de Europese leiders opgeroepen om de dreiging het hoofd te bieden door het aantal asielzoekers, afkomstig uit oorlogsgebieden geteisterd door islamistische conflicten, terug te dringen. Ook dienen de asielzoekers beter opgevolgd te worden door de veiligheidsdiensten.

https://sceptr.net/campaigns/doneer/donate/