Boerkini tegen bikini. Sam Van Rooy – publicist, medewerker bij het Vlaams Belang en zoon van – heeft een nieuw boek uit. De kaft van van Rooys nieuwe werk is helder en hoeft geen verbeelding. Links van het net mept een ingeduffelde Arabische schoonheid ballen en rechts een niet-islamitische sportvrouw. De boodschap van het werk is even helder: De islam is een onderdrukkende en mensonvriendelijke religieuze ideologie die tot voorbij het lachwekkende mannen en vrouwen kneedt tot knechten van Allah en zijn imams, schriftgeleerden en beroepsgelovigen. Sla het nieuwe boek van Sam van Rooy open en ontdek de verschrikking die de ‘religie van vrede’ in voorraad heeft. Die verschrikking wordt steeds sterker uitgezaaid in West-Europa, zo bevindt Van Rooy. Tegelijk is zijn boek een aanklacht tegen een weke elite, pilaarbijters van de politieke correctheid, waarbij onderwerping of ‘soumission’ de regel is.

Wim en Sam van Rooy delen een huisindustrietje. Met regelmaat schrijven zij, soms samen, soms alleen, interessante boeken, standpunten, brandbrieven, e-informatie over de islam. Het jongste buskruit van de familiale coöperatieve is ‘Voor vrijheid dus tegen islamisering’. De auteur is Sam van Rooy, die begon te schrijven in oktober 2017 en in mei het manuscript indiende bij uitgever Karl Drabbe van Doorbraak.

Sam Van Rooy (lachend)“Mijn vriendin was blij, want schrijven vergt sterke zitspieren, concentratie en uren stilte, wat het huiselijke schema teisterde.”

Welke besluiten trekt u uit uw analyse?

Sam van Rooy: “De veranderende demografie is ons allergrootste probleem, en het belangrijkste besluit is dus dat we zonder een immigratiestop voor moslims niet zullen overleven als vrije samenleving. Ik prijs hiervoor het door links en groen zeer geroemde voorzorgsbeginsel aan. Wat voor het klimaat wordt gepropageerd, moet gelden voor het leefklimaat van de Europeanen. Wie in zijn steden, gewesten en land geen groei van de reeds bestaande islamitische enclaves en getto’s wil – zij functioneren als een archipel van het Midden-Oosten met gedachtepolitie, verklikking, onderdrukking van vrouwen en mannen en overbrievers naar de tirannieke regimes in de Arabische wereld – kan niet anders dan het stopzetten van de islamitische inwijking bepleiten.”

“Over de titel van mijn boek is goed nagedacht, en de kern van mijn analyse staat daar: wij moeten in West-Europa kiezen tussen vrijheid of repressie. Dwingelandij is eigen aan de islam, die een wettische, oorlogszuchtige zogenaamde religie is die reeds 1400 jaar leidt tot gehersenspoelde volgelingen. Moslims die de islam serieus nemen verwerpen haast alles wat het Westen met scha en schande heeft opgebouwd van in de oudheid, van bij de Grieken en de Romeinen. Wie de islamitische leer en praktijk bestudeert, plus aanvult met gesprekken en hedendaagse verkenning, weet dat dergelijk hard oordeel de zuivere waarheid is. Japan en Hongarije zijn een rolmodel: ze willen geen islam en verdedigen complexloos hun tradities en waarden. Ze laten zo goed als geen moslims binnen.”

Wat met de moslims die hier wonen?

Sam van Rooy: “Haatimams horen hier niet, maar ze komen gewoon binnen en worden amper uitgezet. Met Europese wetten en internationale verdragen is verwijdering nauwelijks mogelijk. Theo Francken slaagt er slechts in wat criminele illegalen uit te zetten. Het gros van de criminele vreemdelingen en zowat alle sharia- en jihad-moslims blijven gewoon hier.”

Er zijn 400 moskeeën in België, wat te doen?

Sam van Rooy: “Elke moskee waar de Koran en de Hadith – het leven van de islamitische profeet Mohammed – centraal staan, is problematisch. Want die zijn doordrongen van haat en geweld tegen vrijdenkers, vrouwen, joden, christenen, afvalligen, andersdenkenden. Het fundamentele verschil met de Bijbel is dat de Koran het letterlijke, onveranderlijke woord van Allah is en er universele oproepen tot doden instaan, onbeperkt in tijd en ruimte. Een moskee kan niet openblijven zolang die problematische passages niet expliciet verwijderd zijn uit de Koran en de Hadith en zolang de sharia, de islamitische wet, niet wordt afgezworen.”

Eigenlijk verdient de islam onze godsdienstvrijheid niet.

“Eigenlijk verdient de islam onze godsdienstvrijheid niet, want de islam is een religieuze, totalitaire ideologie die wil veroveren en onderwerpen en zélf geen vrijheid van religie erkent. Dat islam “onderwerping” betekent, zegt genoeg. De islamitische doctrine moet worden beschouwd en behandeld als een ongewenst totalitair systeem, zoals communisme en nationaalsocialisme.”

Wat u zegt, is extreem?

Sam van Rooy: “De islam is ook extreem. In Denemarken, toch een democratisch land, wordt vandaag door de regering zelfs voorgesteld om het percentage niet-westerse allochtonen in islamiserende gettowijken te beperken en om de strafmaat voor misdrijven daar te verdubbelen. Mijn hart bloedt als ik een dergelijke evolutie zie, want de vrijheid wordt zienderogen ingeperkt en de rechtsstaat met voeten getreden. Maar het blijkt noodzakelijk te zijn, ook al denk ik dat het “too little, too late” is. De fundamentele les is, en die geldt ook voor ons, dat door de massale immigratie van moslims hele wijken en vervolgens steden islamiseren, wat beduidt dat ze islamitischer worden en verpauperen. Vooral homo’s, vrouwen en Joden zijn niet veilig en mijden die wijken, of ze passen hun gedrag aan.”

 

Wie de islamitische wereld binnenhaalt, wordt zelf de islamitische wereld.

“Men waant zich daar eerder in Marokko, Pakistan, Somalië of een mix van dat soort landen dan in een vrije, vrolijke, westerse samenleving. De moslimimmigratie zal moeten worden gestopt, zo niet komen wij in een compleet onvrije samenleving terecht waar elke vooruitgang stopt, net zoals in de islamitische wereld. Het is toch heel simpel: wie de islamitische wereld binnenhaalt, wordt zelf de islamitische wereld. De islamisering zorgt ervoor dat hier op steeds meer plekken de zeden van het Midden-Oosten gelden. Mijn vriendin is Perzische. Ze kent seculiere Iraniërs die aan de KU Leuven een cultureel weekeinde organiseerden dat ook kritisch was voor het islamitische regime van Iran. Zij werden geïntimideerd door Iraans-islamitische medestudenten, ik noem ze beroepsmoslims, die zich hier gedragen als een verlengstuk van het islamitische regime. Zo ver is het dus al gekomen hier. Waanzin.”

(Lees verder onder de Facebookvideo.)

boekvoorstelling 'Voo4 vrijheid dus tegen islamisering'

Publiée par Doorbraak sur mardi 12 juin 2018

De klassieke opwerping is dat al met al het aantal moslims in West-Europa beperkt is?

Sam van Rooy: “De enkele procenten militante nazi’s in Duitsland hebben hun land en een groot deel van de wereld naar hun hand kunnen zetten. Wetenschappers van het Rensselaer Polytechnic Institute hebben ontdekt dat als slechts 10 procent van de bevolking een onwrikbaar geloof koestert, dit altijd zal worden overgenomen door de meerderheid van de populatie. Een compromisloze minderheid trekt doorgaans aan het langste eind.”

“In mijn boek som ik bladzijden lang voorbeelden op van een feitelijke islamisering van onze samenleving die reeds jaren bezig is en versnelt en intenser wordt. Het gaat over veel meer dan de typische voorbeelden zoals halal in de scholen, gescheiden zwemmen en pogingen om sluiks shariawetten in te voeren. De vrijheid van mening is al in grote mate uitgehold en wordt serieus bedreigd, want wie islamkritiek geeft, wordt vaak als islamofoob of racist kaltgestellt, soms vervolgd en niet zelden gecensureerd door de sociale media.”

Wie islamkritiek geeft, wordt vaak als islamofoob of racist kaltgestellt

“Nogmaals, de hoofdreden om mijn boek te schrijven is de vaststelling dat onze samenleving islamiseert en onze vrijheid verdwijnt. Ik ben ingenieur, en dus een cijferman, en ik geef aan dat hoe hoger het percentage moslims is, hoe meer wij worden gedwongen te kiezen tussen de pest en de cholera: of we islamiseren richting een samenleving waarin shariaregels en -principes de toon zetten, of we hollen onze gekoesterde en dierbare vrijheden uit in een poging om die islamisering te beteugelen. De geschiedenis van de islam is één langgerekte getuigenis van dat sinistere proces.”

“Overal waar de islam heerst, leeft men ofwel in een theocratie, denk aan Iran en Saoedi-Arabië, ofwel in een min of meer seculiere dictatuur zoals Egypte en Syrië. Mensenrechtenschendingen zijn er schering en inslag. Mensen leven met gesloten monden en ze wantrouwen elkaar. Kinderen hebben angst voor de Koranleraar die hen vertelt over de zondige levens die leiden naar de hel. Er bestaat geen individuele vrijheid en dus is er geen vooruitgang, slechts armoede, achterlijkheid, onderdrukking en geweld. Willen wij dat overplaatsen naar West-Europa, naar België? Neen. Dus stop die handel.”

Dat zegt u?

Sam van Rooy (vinnig): “Niet alleen ik. In mijn boek citeer ik talloze ex-moslims en moslimdissidenten van hier en het Midden-Oosten. Wat die ervaringsdeskundigen met gevaar voor hun leven en dat van hun naasten vertellen, overtuigt mij en zou iedereen moeten overtuigen. Zij noemen de islam simpelweg ‘fascisme’. Ze zijn zoals de Sovjetdissidenten, en ik geef ze in mijn boek een podium omdat ze veel te weinig worden gehoord.”

De euro-islam zal het samenleven verzoeten?

Sam van Rooy (glimlacht): “Een zogenaamde euro-islam is net zoals het eurocommunisme een opiumdroom, een hersenspinsel. Onze waarden en normen staan zo haaks op die van de islam dat een officiële, verwaterde en aanvaardbare versie van dat totalitaire systeem nooit kan ontstaan.”

De islamitische leer zélf is het probleem

“Men moet goed beseffen dat het onderscheid tussen islam en islamisme een westers verzinsel is om de onaangename waarheid over de islam onder de mat te vegen. Ik citeer in mijn boek de Algerijnse journalist Hamid Zanaz, die terecht stelt dat ‘politieke islam een flagrant pleonasme is, omdat de islam in de eerste plaats politiek is’. De islamitische leer zélf is het probleem.”

We moeten meer mikken op de theologie dan op de politicologie en de sociologie om de islam te begrijpen?

Sam van Rooy (krachtig): “Absoluut! Voor de meeste westerlingen is het sedert de secularisering achterhaald en onbegrijpelijk dat mensen in 2018 door een zogenaamde godsdienst zo in vervoering kunnen geraken dat zij hakmessen nemen, homo’s van hoge daken smijten of bomgordels dragen en laten ontploffen voor hun God. Ook kunnen zij zich niet voorstellen dat heel wat moslims op lange termijn denken en ons via de demografie geleidelijk willen islamiseren en onderwerpen aan de islam.”

“Dat gebeurt onder meer via het proces van de ‘dawa’, waarover Ayaan Hirsi Ali een fundamenteel werk schreef, dat ik aanhaal in mijn boek. De islam is 1.400 jaar oud en de wereldwijde islamitische gemeenschap of oemma kende golfbewegingen van (her)islamisering en de-islamisering, maar nog nooit is er een definitieve opening naar een tolerante, vrije samenleving en cultuur gemaakt. Daar zouden wij de juiste les uit moeten trekken.”

Sam van Rooy. ‘Voor vrijheid dus tegen Islamisering’. Uitgeverij Doorbraak. 272 blz. 22,95 euro. ISBN: 978 94 92639 11 0.