De Amerikaanse organisatie ‘Planned Parenthood’ – dat onder meer seksuele voorlichting aanbiedt en abortussen uitvoert – klaagt het Amerikaanse ministerie van Gezondheid aan vanwege veranderingen die de regering-Trump wil doorvoeren in het ‘Tienerzwangerschapspreventieprogramma’ (TPP). Volgens de organisatie zijn veranderingen die de regering-Trump heeft aangebracht, door in te zetten op ‘onthouding tot het huwelijk’ om tienerzwangerschap te beperken, onwettig.

Volgens ‘Planned Parenthood’ zijn de aanpassingen ook een voorwendsel voor de uiteindelijke afvoer van het programma. “De rechtszaak poogt de toekomst van het programma van TPP te beschermen”, luidde het in een verklaring. “Indien de rechtszaak slaagt,  zal het ervoor zorgen dat het TPP-programma zijn empirisch onderbouwde beginselen handhaaft en dat nieuwe begunstigden niet worden gedwongen om gevaarlijke curricula [zoals onthouding tot het huwelijk] te promoten.”

Verschuiving naar onthouding of abstinentie

In de aanklacht beweert ‘Planned Parenthood’ dat er onder de regering van Donald Trump een verschuiving naar onthoudingsgerichte programma’s heeft plaatsgevonden. Zo zou het Amerikaanse ministerie van Gezondheid oproepen tot projecten die zich richten op ‘seksuele risicovermijding of -vermindering’. Volgens tegenstanders van die aanpak, zoals ‘Planned Parenthood’, is dergelijke terminologie niet meer dan een synoniem voor onthouding of abstinentie.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Gezondheid gaat het echter om een “breed veld van tienerzwangerschapspreventieorganisaties en -benaderingen”. Concreet gaat het om een aankondiging over financieringsbepalingen uit april waarin staat dat de ontvangers “duidelijk moeten communiceren” dat “tienerseks risicogedrag is”. Vergelijkbaar met “ander risicogedrag, zoals drugsgebruik, gebrek aan lichaamsbeweging en het niet gebruiken van een veiligheidsgordel tijdens het rijden in een auto”.

Planned Parenthood: “Aanpak werkt niet”

“Zowel risicovermijdings- als risicobeperkingsbenaderingen kunnen en moeten vaardigheden omvatten die verband houden met het helpen van jongeren om seks uit te stellen, alsook vaardigheden om jongeren die al seksueel risico lopen te helpen in de toekomst terug te keren naar risicovrije keuzes”, staat verder in het document.

Volgens ‘Planned Parenthood’ overtreden de nieuwe financieringsbepalingen het congresgebonden mandaat dat aan de grondslag zou liggen van het programma. Namelijk het verlenen van subsidies afhankelijk maken aan bewijs dat de aanpak werkt. Volgens ‘Planned Parenthood’ zouden seksuele voorlichtingsprogramma’s die inzetten op onthouding niet werken.