De komst van 1 niet-westerse asielzoeker naar Europa kost de schatkist ongeveer 1 miljoen euro. Dat berekende wiskundige Jan van de Beek. “Je kunt gewoon een sommetje maken wat mensen over hun hele leven bijdragen aan de schatkist, en wat ze ontvangen aan uitkeringen en pensioenen.” Een volledige berekening volgt nog, stelt van de Beek. “Maar in die orde van grootte moet je denken. Dat zijn forse bedragen.”

Er is veel te doen om de kostprijs van migratie. Europa verwelkomde de laatste jaren immers grote hoeveelheden (niet-westerse) migranten, maar wat is de impact daarvan op onze economie? In België werd een dergelijke diepgaande studie nog nooit uitgevoerd. De studiedienst van Vlaams Belang berekende dat de kostprijs van immigratie ons land ongeveer 7,2 miljard euro per jaar bedraagt. Onlangs bestelde N-VA een uitgebreid onderzoek bij de Nationale Bank.

“1 asielmigrant 1 miljoen”

In Nederland daarentegen werden in het verleden wel al dergelijke studies naar de kostprijs van migratie uitgevoerd. In 2003 berekende overheidsdienst CPB dat een niet-westerse migrant tussen de 50.000 en 100.000 euro kost aan de schatkist. Die berekening gebeurde echter voor de échte explosie van de asielcrisis, en maakt bovendien geen onderscheid tussen asielzoekers, migranten die via gezinshereniging naar Europa komen of arbeids- en studiemigranten.

Daarom voert de bekende Nederlandse wiskundige Jan van de Beek nu een onderzoek naar de kost van (niet-westerse) immigranten voor de overheid, waarbij wel rekening wordt gehouden met het feit of de immigrant een asielzoeker of bijvoorbeeld studiemigrant is. Vooral bij asielzoekers is er volgens van de Beek sprake van een ‘hoge uitkeringsafhankelijkheid’. “De kosten die dat met zich mee brengt, zullen veel hoger zijn dan de 50.000 tot 100.000”, klinkt het.

“Als je dan kijkt naar de kosten over twee generaties, dan kom je uit op een bedrag van één miljoen”

“Je kunt gewoon een sommetje maken wat mensen over hun hele leven bijdragen aan de schatkist, en wat ze ontvangen aan uitkeringen en pensioenen”, aldus Van de Beek. “Stel dat het sommetje voor de gemiddelde asielzoeker uitkomt op een kwart miljoen. Je hebt één primaire asielmigrant en die neemt ook nog een volgmigrant mee. Dan worden er nog twee kinderen geboren. Als je dan kijkt naar de kosten over twee generaties, dan kom je uit op een bedrag van één miljoen.”

ADVERTENTIE