Vandaag riep het Vlaams Parlement een belangenconflict in tegen de decumulregeling die het Brussels Parlement zonder Vlaamse meerderheid wil doorvoeren. Ironisch genoeg had de Vlaamse meerderheid de stemmen van oppositiepartij Vlaams Belang nodig.

Het afgelopen jaar kwam Brussel geenszins positief in het nieuws. Schandalen zoals Samusocial of recenter het gebruik van ‘schijnzelfstandigen’ bij diverse vzw’s van de Stad Brussel, veroorzaakten een schokgolf aan onbegrip. De Brusselse politiek heeft nu echter maatregelen in petto. Zo stemde het Brussels Parlement begin deze maand over een voorstel van ordonnantie dat een integrale decumul oplegt. In concreto wil men een verbod op het cumuleren van een burgemeesters- of schepenambt en een parlementair mandaat.

Het grote probleem? De meerderheid van de Vlaamse volksvertegenwoordigers in het Brussels Parlement ziet een dergelijke maatregel niet zitten. Zo stemden Open Vld, CD&V, Vlaams Belang en N-VA begin deze maand tegen het voorstel. Als gevolg hiervan werd het niet goedgekeurd en brak er een afkoelingsperiode van 30 dagen aan. Nadien is er evenwel geen meerderheid meer aan Nederlandstalige kant vereist. Wanneer het voorstel op een derde van de Vlaamse parlementsleden hun goedkeuring kan rekenen – en een meerderheid van de uitgebrachte stemmen haalt – is het aangenomen.

Deze maatregel werd in het verleden genomen omdat men ervoor vreesde dat het Vlaams Blok een meerderheid van de Vlaamse zitjes in het Brussels Parlement zou binnenrijven en zodoende de Brusselse instellingen kon blokkeren. Vanuit Vlaams-nationalistische hoek werd er evenwel voor gewaarschuwd dat dit voorstel, in de toekomst, een ‘boemerang’ zou kunnen zijn en dat de Franstaligen dit antiblokkeringssysteem zouden kunnen misbruiken.

Twee maanden uitstel

De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, Open Vld en CD&V wilden niet lijdzaam toezien hoe de afkoelingsperiode verstreek. Als gevolg hiervan dienden ze in het Vlaams Parlement een belangenconflict in tegen het Brussels Parlement. Het grote probleem? Om dit goed te keuren heeft men minstens een drievierde meerderheid nodig, waar N-VA, Open Vld en CD&V niet aan komen.

Ironisch genoeg werd het belangenconflict – dankzij de steun van het Vlaams Belang – toch aangenomen. Immers, hadden de Vlaamse partijen het antiblokkeringssysteem uit vrees voor het Vlaams Blok niet goedgekeurd, dan moesten ze geen beroep doen op het Vlaams Belang om de Brusselse wetgeving te ‘blokkeren’. Als gevolg van het belangenconflict, is de behandeling van het Brusselse voorstel voor twee maanden geschorst.

Discriminatie

N-VA, Open Vld, Vlaams Belang en CD&V keren zich tegen het Brusselse voorstel van de groenen, socialisten en DéFI omdat het een discriminatoire regeling creëert. Immers, als het Brussels Parlement een integrale decumul invoert, kunnen ook de zes Vlaamse Brusselaars die in het Vlaams Parlement zitten, geen lokaal mandaat meer opnemen. Hun collega’s, die verkozen zijn in het Vlaams Gewest, kunnen dat dan weer wel.

Verder zouden Groen en sp.a de positie van de Vlamingen in Brussel ondermijnen. “Overduidelijk heeft het Brussels decumulvoorstel niéts te maken met decumul, maar alles met het onderuit halen van de politieke rechten van de Brusselse Vlamingen. Tegen dit soort voorstellen zullen we ons altijd blijven verzetten!”, klonk het bij Vlaams N-VA-fractieleider Matthias Diependaele. De twee progressieve partijen vinden dan weer dat de meerderheidspartijen hun eigen posities beschermen.