Grensoverschrijdend gedrag beperkt zich niet tot de links-liberale Amerikaanse cultuur- en mediasector, ook in Vlaanderen is er sprake van dit soort gedrag. Zo blijkt uit een onderzoek op initiatief van Vlaams minister van Cultuur, Sven Gatz (Open Vld), dat de helft van de vrouwen in de cultuur- en mediasector het afgelopen jaar grensoverschrijdend gedrag ervoeren.

Eind vorig jaar bereikte de #MeToo-beweging met de zaak-De Pauw Vlaanderen. Televisiemaker Bart De Pauw maakte zich volgens verschillende vrouwen schuldig aan grensoverschrijdend gedrag in de vorm van verschillende ongepaste flirterige sms’jes en stalking.

Mediaminister Gatz vroeg in de nasleep hiervan om een grootschalig onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector. Nu de resultaten van het onderzoek bekend zijn, blijkt er sprake te zijn van een grootschalig probleem in de cultuur- en mediasector. Zo verklaarde volgens BELGA de helft van de ondervraagde vrouwen dat ze in het voorbije jaar grensoverschrijdend gedrag ervoeren. Hoewel deze cijfers bij de mannen flink lager liggen, verklaarde zo’n 18 procent van de mannen in de cultuur- en mediasector het slachtoffer te zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag.

25 procent van de vrouwen slachtoffer van ongewenste seksuele toenaderingen

Hoewel de meeste vrouwen volgens het onderzoek grensoverschrijdend gedrag ervoeren in de vorm van ongepaste of seksistische opmerkingen, blijft het daar vaak niet bij. Een kwart van de vrouwen werkzaam in de culturele sector verklaarde volgens BELGA dat ze het afgelopen jaar het slachtoffer werden van ongewenste fysieke of seksuele toenaderingen. Vier procent van de vrouwen zou gedwongen seksueel contact hebben gehad. In de mediasector liggen de cijfers iets lager maar blijven ze omvangrijk. Zo werd volgens het onderzoek drie procent van de vrouwen gedwongen om seksueel contact te hebben en ervoer twintig procent ongewenste fysieke of seksuele toenaderingen.

Het risico op grensoverschrijdend gedrag varieert naargelang de status en de leeftijd van de betrokken personen. Zo bevinden slachtoffers zich vaak in het begin van hun carrière of hebben ze een lagere status.

Naast het eigenlijke gedrag, duikt er nog een ander probleem op. Zo maakten volgens het onderzoek slachtoffers slechts zelden melding van de gebeurtenissen. Amper 17 procent van de personen die werden gedwongen tot seksuele betrekkingen maakten daarvan melding bij een leidinggevende of de politie. Minister Gatz – die naar eigen zeggen “zeer verrast” is over de onderzoeksresultaten – komt met een actieplan. Dit behelst onder meer het bekender maken van hulplijn 1712 in de cultuur- en mediasector, het aanstellen van een ombudsman en het voorzien van een opleiding voor vertrouwenspersonen in de cultuur- en mediasector. Daarnaast wil de minister volgend jaar een sensibiliseringscampagne opstarten.