Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft opnieuw kritiek over zich gekregen vanwege de Raad van Europa (niet te verwarren met de gelijkaardig genoemde EU-organen). Volgens deze instelling zijn de plannen van de Dienst Vreemdelingenzaken om illegale gezinnen met kinderen in gesloten gezinswoningen op het asielcentrum van Steenokkerzeel te houden in afwachting van hun terugkeer in strijd met de mensenrechten. Francken is het hiermee echter niet eens: “[…] Alles is in lijn met het Europese recht”.

Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa Dunja Mijatovic is weinig te spreken over de plannen van Francken. Binnenkort worden de ‘familie-units’ op het gesloten asielcentrumdomein in gebruik genomen. Het gaat over woonsten voor illegale gezinnen die blijven weigeren het land te verlaten.

De bedoeling is een zo’n kort mogelijk verblijf. De woonsten hebben alle privacy, zijn afgescheiden van de rest van het asielcentrum en worden onderhouden door 19 toegewijde personeelsleden waaronder een leerkracht. Er kunnen in totaal 34 personen wonen. Maar ondanks dat er zelfs kinderactiviteiten worden georganiseerd, stelt Mijatovic in een brief de plannen niet stroken met mensen- en kindrechten.

“Opsluiting nooit in belang van migrantenkinderen”

“Zelfs als de materiële omstandigheden van de opsluiting goed zijn en het maar om een korte periode gaat, is een opsluiting nooit in het belang van migrantenkinderen”, aldus Mijatovic geciteerd door VRT NWS. “Een kindvriendelijke omgeving weegt niet op tegen het beroven van de vrijheid van kinderen.”

De commissaris stelt immers dat het internationaal recht gebiedt dat men kinderen niet mag opsluiten, tenzij in gevallen van jeugdcriminaliteit. Dit is hier niet geval, aldus de Europese functionaris. “[…] Alle maatregelen die in het kader van een migratiebeleid worden genomen, zoals het aanmoedigen van illegale migranten om terug te keren naar hun thuisland, [moeten] in overeenstemming zijn met de internationale richtlijnen inzake mensenrechten […]”

(Lees verder onder de tweet.)

Francken: “Deze brief verandert niets aan ons beleid”

Francken voelt zich echter niet aangesproken. “Wat wij doen, is in lijn met het Europese recht”, zegt hij via VRT NWS. “Het opsluiten in gesloten centra zal enkel – voor een korte periode – gebeuren als alle procedures zijn opgebruikt. Uiteraard hoop ik dat we dit zo weinig mogelijk moeten gebruiken, maar de cijfers tonen aan dat het wel een aantal keer zal moeten gebeuren. We zien dat sommige mensen gewoon weg zijn de dag voor hun repatriëring.”

Francken is dus niet van plan om zijn koers te veranderen omwille van deze brief, die overigens overeenstemt met de kritiek van een aantal linkse vluchtelingenorganisaties“Deze brief verandert niets aan ons beleid”, aldus nog Francken. “We zullen ons beleid wel toelichten en duidelijk maken dat het in de lijn ligt van het Europese recht en in de lijn van wat andere Europese landen doen.”

ADVERTENTIE