Justitieminister Koen Geens (CD&V) heeft de penitentiaire verloven alsook de uitgaansvergunningen ingetrokken van radicale en extremistische gevangenen. Er worden tevens ook een week lang geen nieuwe verlengde penitentiaire verloven – de omstreden maatregel van Geens om de druk op de gevangenissen te verlichten – meer toegekend. De maatregel, die onder meer door VRT NWS donderdag werd ontbloot, kan rekenen op kritiek vanwege bepaalde juristen. Meerderheidspolitici van Open Vld en N-VA zijn echter wel positief.

Koen Geens wil de risico-inschatting van gedetineerden met een radicaal profiel, zoals de moslimextremist en aanslagpleger van Luik Benjamin Herman er een was, verbeteren. In dit kader heeft Geens beslist om de verloven en uitgaansvergunningen in te trokken van deze profielen.

Geens wil eerst duidelijkheid

Ook de toekenning van het verlengd penitentiair verlof – dat is het systeem waarbij gevangenen met een straf lichter dan 10 jaar een week thuis kunnen doorbrengen voor elke week in de gevangenis – wordt een week lang bevroren. Wie voor donderdag dit gunstregime werd toegekend, mag het wel behouden. Het systeem werd ingevoerd omwille van de te grote gevangenenpopulatie, maar kreeg kritiek vanwege oppositie en meerderheid omwille van het straffeloos karakter van de maatregel.

Politici als Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten en Kamerlid Sophie De Wit (N-VA), die al verschillende malen met scherp schoot op het Justitiebeleid van Geens, reageren dan ook tevreden over het nieuwe beleid van Geens. “De evaluatie is belangrijk om te begrijpen wat […] beter kan”, aldus De Wit. Bepaalde juristen hebben echter reeds kritiek geuit op de maatregel van Geens. Zo stelde een advocaat van een gedetineerde op VRT dat zijn cliënt een vlekkeloos parcours loopt in de gevangenis, maar “in het verleden, twintig jaar geleden, aan extreemrechts werd gekoppeld”, en nu ineens “uit het niets” zijn verloven kwijtspeelt.

(Lees verder onder de tweet.)

Penitentiair verlof onder vuur na Luik

Na de terroristische aanslag in Luik van vorige week dinsdag – gepleegd door een moslimbekeerling die in de gevangenis zou geradicaliseerd zijn en toesloeg tijdens een dag penitentiair verlof – laait de discussie rond moslimradicalisme in Belgische gevangenissen weer op. Islamfundamentalisme is namelijk enorm populair in onze gevangenissen en is bovendien aan een forse opmars bezig, zowel bij autochtonen als mensen van vreemde origine.

Benjamin Herman, de man die drie dodelijke slachtoffers maakte, zou in de gevangenis naar verluidt nauw in contact hebben gestaan met Fouad B., een extremistische ronselaar voor terreurgroep Islamitische Staat. Fouad B. stond op de OCAD-lijst van jihadisten, en ook de naam van Benjamin Herman stond te lezen in nota’s van Staatsveiligheid. Bovendien uitte een cipier enkele dagen voor de aanslag nog zijn bezorgdheid over Hermans radicalisering, maar tevergeefs.

ADVERTENTIE