Ondanks de uitdrukkelijke eis van Vlaams Belang, stapt minister van Justitie, Koen Geens (CD&V), niet op. Dat verklaarde hij gisteren tijdens het vragenuurtje in de Kamer. Hoewel de minister op zijn stoel blijft zitten, moest hij stevige kritiek van onder meer coalitiepartner Open Vld incasseren. “Die kritiek had ik niet verdiend”, stelde hij achteraf in Terzake.

Benjamin Herman, een geradicaliseerde moslimbekeerling, was net voor zijn moordtocht vrijgelaten uit de gevangenis van Lantin. Meermaals kreeg Herman penitentiair verlof, ondanks zijn gewelddadige reputatie en vermelding in meerdere verslagen van de Staatsveiligheid en politie. Dit alles riep veel vragen op waar minister Geens tijdens het vragenuurtje vooral een zeer technische uitleg op had.

Daarnaast verklaarde de christendemocraat dat hij van mening is dat zijn “diensten naar behoren gefunctioneerd hebben”. Wel gaat Geens akkoord met een evaluatie van het gevoerde penitentiair beleid. “Het is iets anders om te zeggen dat het is gelopen zoals het moest lopen dan te zeggen dat er geen mogelijkheid tot hervorming is”, verklaarde hij in de Terzake. “Dat zijn twee verschillende dingen”.

Het is evenwel niet de eerste dat er – vanuit N-VA en Open Vld – kritiek komt op het ‘verlengd penitentiair verlof’ en de vervroegde invrijstelling voor kortgestraften. Zo raakt begin vorige maand bekend dat een gevangenisverpleegster uit Grobbendonk werd gedood door een gevangene die vrij was op basis van een van deze – aanvankelijk tijdelijk bedoelde – maatregelen.

(Lees verder onder het filmpje.)

Geen ontslag, maar ook niet tevreden met uitleg van Geens

De (technische) uitleg van Geens kon Open Vld-justitiespecialiste Carina Van Cauter evenwel niet bekoren. “Zoveel woorden om te verantwoorden wat echt niet te begrijpen is”, citeert VRT NWS haar. “Met statistieken gaan we geen antwoorden bieden aan de nabestaanden”. Even later, voor de camera’s van Villa Politica had Van Cauter moeite met het beantwoorden van de vraag of ze nog vertrouwen had in Geens.

Ook Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke en N-VA-Kamerlid Sophie De Wit konden zich niet vinden in de uitleg van de minister van Justitie. “U heeft heel veel gezegd, maar u heeft bijna geen antwoorden gegeven op de concrete vragen die zijn gesteld”, stelde een duidelijk ontevreden Van Hecke. De Wit beklemtoonde dan weer dat het “onaanvaardbaar” is dat onze strafuitvoering “[suckt], ondanks het harde werk van heel veel mensen op het terrein”.

(Lees verder onder het filmpje.)

Hoewel de antwoorden van Geens onmin veroorzaakten bij verschillende leden van de meerderheid, neemt de minister geen ontslag. Eerder had Vlaams Belang-fractieleider Barbara Pas hem daartoe opgeroepen. Zo is er volgens haar sprake van een “ongelooflijk laks justitiebeleid dat onze burgers in gevaar brengt”. “Dit waren geen verdwaalde kogels, onze agenten werden bewust geviseerd”, citeert De Morgen Pas. Later richtte Geens zich naar haar en stelde dat “[volharden] op momenten dat het moeilijk gaat, moeilijker is dan op te geven. Na twee nachten nadenken, heb ik er dus voor gekozen om dat niet te doen”.