Na zeven jaar onderbreking kan België opnieuw asielzoekers, die eerder in Griekenland aankwamen, terug sturen naar het Mediterraanse land. Dat is conform met de Dublin-verordening. Deze regel gebiedt dat asielzoekers blijven in het eerste EU-land waar men de EU betreedt, maar staat sinds de asielcrisis van 2015 onder druk. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) reageert positief: “Dit is een mijlpaal”, citeert De Standaard de populaire N-VA-politicus.

België kan als eerste EU-land asielzoekers – die de EU betraden via Griekenland – opnieuw terugsturen. De mogelijkheid was sinds 2011 verhinderd omwille van een arrest van het EHRM (Europees Hof van de Rechten van de Mens). Deze rechtbank oordeelde dat asielzoekers terugsturen naar Griekenland in strijd was met het artikel 3 van het EVRM, ook gekend als het non-refoulementprincipe. Volgens de rechtbank werden asielzoekers er immers onderworpen aan ‘een onmenselijke behandeling’, gezien de slechte opvang ginder, en het artikel 3 verbiedt dit. Het EHRM sprak over “systeemfouten” bij de Grieken.

Geen ‘systeemfouten’ meer in Griekenland: Palestijn vangt bot

Maar de ‘systeemfouten’ zijn opgelost, zo bevond de Europese Commissie eind 2016. Terugsturen kon dus opnieuw, en de beoordeling hierover zou bij de lidstaten en dus de nationale rechtbanken komen te liggen, maar er moeten wel nog steeds individuele garanties van Griekenland verkregen worden. Dit dus op leest van de asielzoeker in kwestie. Hiernaast blijven er uitzonderingen voor kwetsbare profielen en niet-begeleide minderjarigen bestaan.

Afgelopen week werd een eerste Belgische zaak in dit kader uitgeklaard bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de beroepsrechtbank in asielzaken. Een Palestijn, die via Griekenland naar ons land kwam, wou immers zijn uitzettingsbesluit van de DVZ (Dienst Vreemdelingenzaken) aanvechten. Maar dit beroep werd afgewezen, gezien het niet-kwetsbare profiel van de Palestijn. Deze Belgische rechtbank oordeelde tevens immers dat er niet langer fouten zijn in het Griekse systeem.

(Lees verder onder de tweet.)

“Belangrijk signaal aan de mensensmokkel­maffia”

De rechtbank waarschuwt wel dat het toelaten van deze uitzetting geen “vrijbrief” is voor enig welke uitzetting naar Griekenland. Individuele garanties blijven nodig. België is desalniettemin het eerste EU-land dat de Dublin-verordening ten aanzien van Griekenland opnieuw kan uitvoeren.

In de Standaard geeft Francken zijn enthousiasme te kennen: “Dit is een mijlpaal in de recente Europese migratiegeschiedenis”, aldus Francken. “We zetten een nieuwe stap in de strijd tegen asielshopping die in 2015 tot zo’n grote chaos heeft geleid. Dit is ook een belangrijk signaal aan de mensensmokkel­maffia dat het toeleiden van illegale migranten via Griekenland naar ons land niet loont.”