Donderdag werd het langverwachte verslag door de Inspecteur Generaal van het ministerie van Justitie, Michael Horowitz over de werking van de FBI tijdens het onderzoek naar de mails van Hillary Clinton vrijgegeven. Het is een lijvig en hallucinant document vol bezwarende feiten. De top van de FBI, onder leiding van de ontslagen James Comey, komt er bijzonder slecht uit. 

De interne waakhond van justitie had als opdracht na te gaan of het onderzoek naar de servers van Clinton te openen, ‘operatie midyear’, correct werd uitgevoerd en de vele beschuldigingen rond deze zaak na te gaan. Volgens het rapport werden standaardprocedures geregeld niet gevolgd en brachten het leiderschap en de handelingen van Comey het agentschap en haar reputatie ernstige schade toe. Comey zelf zou dat echter niet gedaan hebben omwille van politieke vooringenomenheid. Andere agenten mogelijk wel.

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken

Uit het rapport komen ook enkele nieuwe sappige details naar boven. Zo blijkt nu definitief dat toenmalig president Barack Obama een van de 13 personen was die mailde naar het beruchte mailadres van Clinton. Hij had hierover gelogen op televisie. Om in contact te staan met de mailbox van de Amerikaanse president is er bovendien speciale machtiging nodig. Ook blijkt dat de nationale veiligheid werd gecompromitteerd door Clinton aangezien er minstens één buitenlandse actor op haar server is geraakt en dus geheime informatie kon inzien.

Oude bekenden

De meest opvallende namen in het document zijn die van Peter Strzok en Lisa Page, die in het verleden al genoemd werden omwille van de beruchte berichten die ze stuurden naar elkaar. Strzok was een leidend figuur in het onderzoek naar de Clinton-servers en werkte eveneens in het team van Robert Mueller, totdat hij daar werd weggehaald toen publiek bekend raakte hoe erg hij vooringenomen was. Nu wordt die vooringenomenheid nog veel meer belicht. Het meest opvallende bericht is een in augustus 2016. Daarin vraagt Page aan Strzok, haar minnaar: “Trump zal toch nooit president worden he? He?!” Waarop Strzok antwoordt: “Nee, nee dat zal hij niet. We zullen het tegenhouden.” De vraag is nu natuurlijk op wie de “we” allemaal slaat.

In het bijzonder zijn we bezorgd over de berichten die tussen vice-assistent directeur Peter Strzok en Lisa Page, speciaal raadgeefster aan de vice-directeur, werden gevoerd en mogelijk wijzen of de indruk wekken dat het onderzoek werd geleid met vooringenomenheid of er onterechte overwegingen gemaakt werden”, reageerde Horowitz. De omstreden Strzok werd nog altijd niet ontslagen en werkt momenteel zelfs bij HR binnen de FBI. Er werd ook een buitengewoon systeem van communicatie opgezet tussen de ontslagen Andrew McCabe en Lisa Page, die buiten de normale structuur ging om belangrijke informatie in het Clinton onderzoek rechtstreeks door te geven.

Comey

Zoals eerder gezegd komt ook Comey komt zeer slecht uit het onderzoek. Zijn beslissing om zelf zijn aanbevelingen wereldkundig te maken kunnen op weinig begrip rekenen en waren tegen de regels. Hij wantrouwde Lauretta Lynch, de toenmalige minister van Justitie, die onder meer een geheime ontmoeting had met Bill Clinton in die periode (en ze wordt daar nu ook voor op de vingers getikt). Maar in plaats van dat op de correcte manier aan te klagen, speelde hij solo slim. Een weinig nobele manier van werken voor iemand die zich beroept op hogere loyaliteit.

Hij plande het publieke statement waarin hij Clinton vrijpleitte in april 2016 en deed dit uit angst dat ze hem daarvan zouden verhinderen. Hij wilde zich los wikken uit de supervisie van de politiek. Daarna “brak hij met de oude praktijken en protocol” door op 5 juli 2016 de beruchte persconferentie te geven. Daarna brak hij in oktober weer het protocol en opende hij, tegen het advies van Justitie in, het onderzoek opnieuw. Blijkens het rapport leefde een ganse cultuur van dergelijk gedrag bij de FBI. Er wordt een beeld geschetst van agentschappen die buiten de regels werken die ze aan anderen opleggen. Ironisch is ook dat nu blijkt dat Comey zelf een privaat Gmail-adres gebruikte om bepaalde FBI gerelateerde zaken door te sturen, wat ook totaal verboden is.

(Lees verder onder de tweet)

Verder blijkt dat de lange wachttijd tussen de bekendmaking van het onderzoek tegen Anthony Weiner en het heropenen van het onderzoek naar de mails van Clinton een gevolg was van het feit dat Comey niet zou geweten hebben dat Weiner een band had met de Clintons. Nochtans was het Bill Clinton die het huwelijk tussen Weiner en Huma Abedin, de rechterhand van Hillary, voltrok in zijn eigen huis. De baas van de inlichtingendienst moet dan de enige Amerikaan zijn geweest die daar niet van op de hoogte was. De kans bestaat dat de aandacht werd afgeleid door Peter Strzok die alle pijlen op Donald Trump wilde richten waardoor de focus te laat weer verlegd werd. Op die manier kan de Trump-haat ervoor gezorgd hebben dat Trump paradoxaal genoeg de verkiezingen kon winnen.

5 agenten verder onderzocht

De FBI maakt zich sterk dat de Inspecteur Generaal “geen bewijs vond die onderzoeksbeslissingen kon linken met politieke overtuigingen”. Toch staat er ook in het rapport dat 5 agenten doorverwezen worden voor verder onderzoek. Hun namen werden niet vrijgegeven, wel enkele berichten die ze onderling stuurden. Zo is er een gesprek tussen een FBI attorney en een medewerker waarop beiden reageren op de verkiezingsuitslag.

FBI Attorney 2: “Ik ben verstomd.” FBI medewerker: “ik kan niet stoppen met huilen.” FBI Attorney 2:“Dat maakt me nog droeviger.” FBI medewerker: “Wat is er nu gebeurd?” FBI Attorney 2:“Je beloofde me dat dit niet zou gebeuren, je beloofde het.” Daarna komt de medewerker tot het besluit dat het aan de kiezer ligt: “De Trump stemmers zijn arme middenklasse, ongeschoold, luide stukken stront die denken dat hij hen magisch jobs zal brengen om niks te doen. Ze hebben waarschijnlijk niet naar de debatten gekeken, begrijpen zijn beleid niet en hebben zich domweg laten inpakken door zijn onverdiend enthousiasme.”

Ook wordt voormalig assistent Attorney-General Peter Kadzik vermeld, die informatie doorspeelde aan de Clinton campagne terwijl hij zelf meewerkte aan het onderzoek en die zich niet hield aan zijn wraking toen hij zich van het onderzoek moest terugtrekken. Ook McCabe zou zich niet aan zijn wraking gehouden hebben. In het verleden kwam al naar boven dat de laatste had gelekt aan de media.

Werkelijke conclusie

In de pers wordt nu veel gezegd dat de FBI “vrij was van vooroordelen”. Dat is veel te kort door de bocht en eigenlijk onwaar. De werkelijkheid is veel langer en genuanceerder. Het rapport zegt: “(…) de boodschappen, waarvan sommige in verband stonden met het Midyear-onderzoek, de indruk gaven van vooringenomenheid en daardoor vragen deden rijzen over de objectiviteit en de grondigheid van dat onderzoek. Bovendien wijzen de teksten tussen Strzok en Page niet enkel op een vooringenomen mentaliteit, maar ook de bereidheid om er naar te handelen en actie te nemen om de presidentskandidaat Trump te saboteren.”

“Ons nazicht vond geen documentair of getuigenbewijs dat direct verband legt tussen de politieke overtuiging van deze werknemers die naar boven kwam in hun onderlinge berichten en de specifieke onderzoeksdaden die we gecontroleerd hebben. Maar de handelingen van deze werknemers wierpen een schaduw over het ganse onderzoek en zaaiden twijfel over het werk van de FBI. Het zorgt ook voor problemen bij het opvolgen van de ontdekkingen op de laptop van Weiner. De schade door hun handelingen overstijgt het Midyear-onderzoek en gaat naar het hart van de reputatie van de FBI en haar capaciteit om op neutrale manier feiten te ontdekken en politiek onafhankelijk te zijn.”

Deze conclusie is duidelijk anders dan wat in veel pers verschijnt en komt er op neer dat ze niemand betrapt en er bepaald bewijsmateriaal ontbreekt. Dergelijk bewijs zou bijvoorbeeld moeten bestaan uit letterlijk geschreven berichten waarin iemand bekend heeft dat die van plan was om Trump te saboteren om Hillary te helpen en dan vervolgens het onderzoek op te starten. Maar niet letterlijk zeggen dat je van plan bent de wet te overtreden en dat plan daarvoor uit te leggen wil niet zeggen dat je die wet niet overtreden hebt, of er geen ander bewijs is. Dat er politieke vooringenomenheid was bij veel agenten, en allemaal in dezelfde richting, is nu wel meer dan duidelijk.

Vuile rol media

Dit brengt ons bij nog een groep die zeer slecht uit het rapport komt, de pers. Hele pagina’s van het rapport zijn gewijd aan de communicatie tussen de agenten en de pers, terwijl er voor agenten normaal gezien “geen officiële redenen waren om in contact te staan met de media”. Nu blijkt dat de FBI-agenten die met sappige verhalen kwamen, werden uitgenodigd om naar sportwedstrijden te gaan kijken, te gaan golfen, konden uit eten gaan en gaan drinken met de pers en ook uitgenodigd werden op private sociale evenementen.

Het resultaat was een stroom van lekken vanuit de FBI richting de pers. De vele lekken werkten de toenmalige minister van Justitie Lynch al danig op de heupen. Er werd niet meegegeven welke spelers in de pers zich schuldig hebben gemaakt aan deze vorm van omkoping. Het is op vallend dat een document dat de media in dergelijke mate ontmaskert zo verkeerdelijk wordt geciteerd door diezelfde media.

Volgens Horowitz werden er zorgwekkend veel en lange contacten blootgelegd tussen de media en FBI-medewerkers. Het onderzoek naar de lekken wordt bemoeilijkt door het feit dat er bijzonder veel mensen bij de FBI op de hoogte waren van gevoelige informatie, in sommige gevallen zelfs tot 100 personen. Tientallen agenten hadden contact met de media, terwijl dat niet zou mogen. Dit was niet het gevolg van regelgeving, die duidelijk is op dat vlak, maar van de cultuur die er onder Comey heerste.

(Lees verder onder de tweet)

Rapport over Mueller onderzoek

Hoewel er veel verwezen wordt naar het Trump-onderzoek onder leiding van Mueller, een goeie vriend van Comey, wordt die zaak in een ander rapport toegelicht. Daar is het nog afwachten wat de conclusies zullen zijn. Ook hier wordt er vuurwerk verwacht. Saillant detail: veel onderzoekers die werkten aan de zaak-Clinton werken ook in het onderzoek naar vermeende Russische inmenging. Heel wat van hen zijn geregistreerde Democraten of werden al betrapt op anti-Trump uitspraken. 

Zowel Democraten als Republikeinen reageren streng op de fouten van de (vorige) top, maar lijken wel tegengestelde conclusies te trekken. Democraten klagen aan dat de aankondiging om het onderzoek naar Clinton opnieuw te openen vlak voor de verkiezingen haar waarschijnlijk de zege heeft gekost.

Republikeinen vinden dan weer dat Clinton verdiende crimineel aangeklaagd te worden omwille van haar inbreuken tegen de wet. Bovendien zaten de FBI agenten duidelijk in het anti-Trump kamp. Tenslotte klagen ze ook het grote verschil in behandeling aan. Leugens van het kamp van Clinton werden onder de mantel der liefde bedekt en de FBI werkte er met fluwelen handschoenen, terwijl in het Rusland-onderzoek er met de botte bijl en harde actie wordt gewerkt.

Woordvoerster van het Witte Huis, Sarah Sanders, zei dat het rapport “de vermoedens van de president over Comey’s beleid en de vooringenomenheid van enkele mensen bij de FBI bevestigde”. Trump reageerde al via Twitter waar hij hard inhakte op Comey:

ADVERTENTIE