Het Europees Parlement voert zijn strijd tegen Hongarije op. Zo zette de commissie Openbare Vrijheden vandaag een eerste stap in de richting van een procedure die kan eindigen met het verlies van stemrecht in de Raad van Ministers. “Een historische stemming”, volgens ALDE-fractieleider Guy Verhofstadt.

De relatie tussen Hongaars premier Victor Orbán en het Europese Parlement is er na vandaag niet beter op geworden. Zo zette het Europees Parlement vandaag een eerste stap in de richting van een strafprocedure tegen Hongarije. “De regering van Viktor Orbán heeft te veel ruimte gekregen om de Hongaarse democratie en rechtsstaat om zeep te helpen,” citeert het Algemeen Dagblad initiatiefneemster Judith Sargentini (GroenLinks). “De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, academische vrijheid, ruimte voor een gezonde open samenleving, persvrijheid: allemaal zaken die door Orbán onder druk zijn komen te staan. Ondertussen wordt de lijst alsmaar langer”.

Oud-Belgisch premier en ALDE-fractieleider Guy Verhofstadt omschrijft de stemming als “historisch”. Zo worden volgens hem de democratie en rechtsstaat in Hongarije “ernstig bedreigd”. “Er zijn vragen over de justitiële onafhankelijkheid, mediavrijheid, academische vrijheid, staatscorruptie en een hardvochtige behandeling van migranten en asielzoekers”. Verhofstadt roept het Europees Parlement daarnaast op om te verhinderen dat de partij van Orbán verdergaat “met de vernietiging van Hongarije”.

Maat voor niets?

Hoewel Sargentini misschien wel de eerste slag heeft gewonnen, is de weg naar een veroordeling van Hongarije nog lang. In de plenaire vergadering van het Europees Parlement moet immers een tweederdemeerderheid van de Europarlementariërs zijn goedkeuring aan het voorstel verlenen. Daarna spreekt de Raad van Ministers zich over dit voorstel uit.

Ook bij de Raad volstaat een gewone meerderheid niet. Integendeel, vier vijfden van de ministers moet het voorstel goedkeuren. Zelfs dan is er van een schorsing van het stemrecht van Hongarije nog geen sprake. Enkel de Europese Raad, die bestaat uit de regeringsleiders of staatshoofden, kan na deze procedure het stemrecht van Hongarije schorsen. Het grote voordeel voor Hongarije? Deze procedure vereist unanimiteit. Bijgevolg kan één ander Visegrad-land deze strafmaatregel tegenhouden.

Europees ongenoegen over ‘Stop Soros’-wet

Sinds het begin van de vluchtelingencrisis heeft Orbán al tegen heel wat Europese schenen geschopt. Zo verzette hij zich onder meer tegen de gedwongen vluchtelingenopname en spreekt hij geharnaste taal over illegalen, migranten en vluchtelingen. De nieuwe steen des aanstoots is de zogenaamde ‘Stop Soros’-wet. Deze wet maakt het onder meer mogelijk om ngo’s die migratie stimuleren te verbieden. Tevens verheft deze wet het verstrekken van voedsel of juridische bijstand aan illegalen tot strafbaar feit.