Groenen, socialisten en DéFI probeerden gisteren in het Brussels Parlement een decumulregeling door te voeren. Hoewel de tekst een ruime meerderheid van de uitgebrachte stemmen kreeg, stemden een meerderheid van de Vlamingen tegen. Het gevolg? De behandeling van het voorstel is voor 30 dagen geschorst. Daarna kan de Franstalige meerderheid het voorstel zonder Vlaamse meerderheid goedkeuren.

Het afgelopen jaar kwam Brussel geenszins positief in het nieuws. Schandalen zoals Samusocial of recenter het gebruik van ‘schijnzelfstandigen’ bij diverse vzw’s van de Stad Brussel, veroorzaakten een schokgolf aan onbegrip. De Brusselse politiek heeft nu echter maatregelen in petto. Zo stemde het Brussels Parlement gisteren over een voorstel van ordonnantie dat een integrale decumul oplegt. In concreto wil men een verbod op het cumuleren van een burgemeesters- of schepenambt en een parlementair mandaat.

Afkoelingsperiode

De meerderheid van de Vlaamse volksvertegenwoordigers in het Brussels Parlement ziet een dergelijke maatregel evenwel niet zitten. Zo stemden Open Vld, CD&V en N-VA tegen het voorstel. Als gevolg hiervan werd het niet goedgekeurd en breekt er een afkoelingsperiode van 30 dagen aan. Nadien is er evenwel geen meerderheid meer aan Nederlandstalige kant vereist. Wanneer het voorstel op een derde van de Vlaamse parlementsleden hun goedkeuring kan rekenen – en een meerderheid van de uitgebrachte stemmen haalt – is het aangenomen.

Deze maatregel werd in het verleden genomen omdat men ervoor vreesde dat het Vlaams Blok een meerderheid van de Vlaamse zitjes zou binnenrijven en zodoende de Brusselse instellingen kon blokkeren. Vanuit Vlaamse hoek werd er evenwel voor gewaarschuwd dat dit voorstel, in de toekomst, een ‘boemerang’ zou kunnen zijn, wat nu ook lijkt te gebeuren. Hangt het van bijvoorbeeld Groen af, dan komt er immers een finale stemming voor de zomer. “We geven deze strijd niet op” citeert BELGA Groen-fractieleider Bruno De Lille. “Ongezonde machtsconcentraties moeten worden afgebroken”.

De Lille heeft weinig lof over de positie van N-VA, CD&V, en Open Vld. “Open Vld, N-VA en CD&V hebben al jarenlang de mond vol over goed bestuur in Brussel. Nu kunnen ze een maatregel invoeren die het verschil kan maken, en blokkeren ze die uit eigenbelang. Er is dringend nood aan nieuwe politieke cultuur in Brussel. Het afbreken van de macht van de burgemeester in het parlement is hierin een belangrijke en noodzakelijke stap”, zegt hij aan BELGA.

Vlaamse onvrede

Het voorstel, zonder Vlaamse meerderheid, goedkeuren omschrijven N-VA, CD&V, en Open Vld als “rechtsmisbruik”. Daarnaast vinden de Vlaamse partijen die tegen het voorstel zijn, het ongepast dat een voorstel zonder Vlaamse meerderheid hun statuut en voorwaarden zou wijzigen. Immers, ook de zes Brusselse verkozenen in het Vlaams parlement zullen geen burgemeester of schepen meer kunnen worden terwijl hun collega’s dat wel kunnen.

https://twitter.com/david_vits/status/1005360651009748992

Verder zijn volgens N-VA-fractieleider Johan Van den Driessche “de Vlaamse partijen […] meestal klein in het gewest en hebben [ze] zelden meer dan een ‘Vlaamse’ schepen of een OCMW-voorzitter”. “Een ambt als burgemeester of een schepen met grote bevoegdheden en de daarbijbehorende mediabelangstelling zijn meestal niet voor hen weggelegd”, citeert De Standaard de N-VA-politicus.