Vorige week wilde John Crombez, voorzitter van de sp.a, Defensieminister Steven Vandeput (N-VA) met een genadeschot richting ontslag duwen. Hij kwam hiervoor tijdens een persconferentie met twee Defensie-mails op de proppen waaruit moest blijken dat Vandeput gelogen had in de Kamer en hij wel degelijk wist dat de Belgische F-16’s langer konden meegaan. Alleen… zaterdag bleek dat de mails wellicht vals zijn. Crombez reageert nu in De Standaard: “Ik ben niet zeker dat ze authentiek zijn. […] Als ik zie wat er allemaal gebeurt, had ik die mails beter niet gebruikt.”

Zaterdag legde onderzoek van De Morgen een bom onder de maandenlange inspanning van de sp.a om de regering te doen wankelen en verdeeldheid te zaaien tussen de coalitiepartners. Vandeput en het F-16-vervangingsprogramma leek voor de sp.a hierbij het ideale doelwit. Maar die inspanning lijkt nu als een boemerang terug in het gezicht van de sp.a te komen. De mails waarmee Crombez de onoprechtheid van Vandeput wilde aantonen, zijn zelf wellicht niet authentiek.

Crombez: “Nee, de eigenlijke oorsprong ken ik niet”

Onderzoek van De Morgen ontblootte een aantal cruciale fouten in de mails die Crombez gebruikte, die sterk duiden op een vervalst karakter. Maar liefst negen rariteiten en onfeitelijkheden, gaande van rare afkortingen tot verkeerde procedures, werden aangetroffen.

“De e-mails zijn ons op papier bezorgd in een envelop, anoniem. Nee, de eigenlijke oorsprong ken ik niet”, geeft John Crombez nu toe in De Standaard. Evenmin kent de sp.a-topman de afzender. “Die was met zwart doorstreept. We hebben een vermoeden, meer niet.”

Crombez twijfelt nu aan zijn aanpak, maar blijft vasthouden aan de inhoud van zijn dossier en het verkeerd beleid van Vandeput. “Ik ben niet zeker dat [de F-16-mails] authentiek zijn. Als ik zie wat er allemaal gebeurt, had ik die mails beter niet gebruikt”, aldus nog Crombez. Maar “de inhoud van de mails klopt. Dat hebben we bij verschillende bronnen gecheckt”.

(Lees verder onder de tweet.)

“Moest zelfs lachen met alle fouten die erin staan”

Niet iedereen is echter zo zeker over die materie dan Crombez. “Mijn bron is formeel: de e-mails werden bewust vervalst, om de sp.a in de val te laten lopen”, zo stelt Kamerlid Hendrik Vuye (V&W-fractie) die ook gelijkaardige mails kreeg – met dezelfde fouten. “Hij moet zelfs lachen met alle fouten die erin staan”. Vuye zelf wil nu een parlementair debat en klaarheid van de minister. “Zijn ze authentiek en daarna bewerkt, gaat het om totale vervalsingen? Wij willen duidelijkheid”, klinkt het tegenover De Morgen.

Crombez en bijgevolg ook de sp.a worden nu vierkant uitgelachen.

Ook politicoloog Carl Devos (UGent) is sceptisch. “In het beste geval heeft hij zich te makkelijk laten misleiden”, zo klinkt de analyse van professor Devos – ook in De Morgen. “In het slechtste geval wist hij dat zijn informatie twijfelachtig was en heeft hij toch doorgezet. Maar dat lijkt me te roekeloos om te geloven. Hoe dan ook: de geloofwaardigheid van Crombez, die dit dossier persoonlijk heeft geleid, staat zwaar onder druk. Hij en bijgevolg ook de sp.a worden nu vierkant uitgelachen.”