Hilde Crevits (CD&V), Vlaams minister voor Onderwijs, uit haar bezorgdheid over de kennis en kunde van de Franse taal in het basisonderwijs. Onderzoek wijst uit dat er ondermaats wordt gescoord met betrekking tot dit vak. Maar Crevits wil het niveau niet naar omhoog trekken, zo blijkt uit verslaggeving van De Morgen, maar waarschuwt net voor leerkrachten die een te hoog niveau niet aankunnen.

Uit onderzoek van de KU Leuven blijkt dat slechts 69 procent van de leerlingen in het zesde leerjaar lager onderwijs de eindtermen Frans halen inzake luisteren. Qua leesvaardigheid zijn de scores nog slechter. Nauwelijks 45 procent van de leerlingen behaalt deze eindtermen. En ook Frans spreken kan slechts een minderheid van de leerlingen voldoende goed. Allerlei partijen, zoals oppositiepartij sp.a, maar ook meerderheidspartijen N-VA en Open Vld reageerden op het nieuws met een vraag om ambitieuzere eindtermen. Crevits heeft echter andere plannen.

“Eigenlijk is het andersom. Nu zie je dat scherpe eindtermen totaal niet willen zeggen dat leerlingen ze halen. Het gevaar is dat niemand ze dan nog haalt”, aldus Crevits in De Morgen. “Iedereen zegt nu dat de lat hoger moet, maar je hebt niets aan ambitieuze eindtermen als ze niet bereikt worden. De leerkrachten moeten ze aankunnen en kunnen verwerken in hun lessen. Zij moeten het niveau hebben om ermee aan de slag te kunnen gaan. Daar zit de kloof.” 

Crevits ziet oorzaak in te moeilijke eindtermen, maar…

Crevits wijst met de vinger naar de ambitieuzere eindtermen die in 2010 werden ingevoerd. Sindsdien moeten leerlingen een gesprek kunnen voeren en geschreven teksten kunnen aanvullen. De oude eindtermen worden nog “vlot gehaald”, maar de nieuwe veel minder, zo schermt Crevits. Experts denken er echter anders over en wijzen vooral op het lage niveau van de leerkrachten. Amper 1 op 5 leerkrachten spreekt in de klas vooral Frans. Onderzoek van de Onderwijsinspectie wees vorig jaar zelfs nog uit dat 1 op de 3 leerkrachten in het lager onderwijs zich te onzeker voelt om in het Frans te praten met leerlingen.

Hiernaast blijkt, nog maar eens opnieuw, dat de kwaliteit van de instroom in de leraarsopleidingen in de hogescholen te laag is. Dat komt voort uit de instapproef die tijdens deze legislatuur werd ingevoerd. In 2013 was tevens al controverse over het lage niveau van studenten in de lerarenopleiding op de hogescholen.

(Lees verder onder de tweet.)

Eindtermen

Afgelopen dagen is er heel wat ongerustheid bij mensen in het onderwijsveld en bij verschillende politieke partijen over de nieuwe eindtermen die worden uitgetekend in het middelbaar onderwijs. Deze zouden de leerlingen voor wiskunde voldoende uitdagen, maar op vlak van onder meer talen, geschiedenis en aardrijkskunde te zwak zijn volgens critici.

Crevits communiceert tevens dat vanaf september 70 procent van de directeurs in het basisonderwijs meer zal verdienen door een gelijkschakeling van de lonen. Er zal ook gezorgd worden voor minder lestijd voor directeurs. Tegelijk krijgt het basisonderwijs 9 miljoen euro extra werkingsmiddelen “die bedoeld zijn om de leraar in de klas te ondersteunen”.

ADVERTENTIE